Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PŘEDČASNĚ PROŘEZANÝ ZUB U PŘEDČASNĚ NAROZENÉHO DÍTĚTE

Autoři: Merglová V.

Autoři - působiště: Stomatologická klinika LF UK a FN, Plzeň

Článek: ČESKÁ STOMATOLOGIE, ročník 118, 2018, 1, s. 25-30
Kategorie: Kazuistika a přehled literatury
Počet zobrazení článku: 43x

Specializace: chirurgie maxilofaciální ortodoncie stomatologie
uzamčeno uzamčeno

Prematurely Erupted Tooth in Preterm Infant

Introduction:
Preterm birth and low birthweight are mostly connected with delay of development and eruption of primary and permanent teeth. The presence of natal and neonatal teeth or premature eruption of deciduous teeth (dentitio praecox) is extremely rare situation in prematurely delivered infants and aetiology of this disturbance is still not clearly established.

Aim:
The aim of the case report is to present history, clinical symptoms, complications and management of preterm extremely low birthweight infant with prematurely erupted tooth and to add review of the relevant literature.

Case report:
A caucasian five weeks old extremely preterm delivered boy (gestational age 24 weeks and six days) with extremely low birthweight (620 g) and polymorbidity was examined due to presence of eruption cyst in frontal region of mandible and one week later due to partial eruption of tooth in the same localization. The crown size and form resembled to primary lower central incisor. The partially erupted tooth was characterized by developmental defects of enamel, inflammation of surrounding gingival tissue and hypermobility. The erupted tooth was extracted due to its serious mobility with sterile forceps and hemorrhage was stopped with digital compression with the help of sterile gauze. The healing after extraction was without complications.

Conclusion:
The premature eruption of teeth in preterm infant is a very rare situation. Only ten case reports and two retrospective studies focusing on the presence of natal or neonatal teeth in preterm infants were published. The management of preterm infants with prematurely erupted teeth requires the cooperation of dentist with neonatologists. The knowledge of this problem is important for diagnosis, management, parental counseling and elimination of the possible association with various ecto-mezenchymal syndromes.

Keywords:
preterm birth – extremely low birthweight – natal tooth – dentitio praecox


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
 

Souhrn

Úvod:
Předčasný porod a velmi nízká porodní hmotnost jsou obvykle spojovány s opožděným vývojem a erupcí dočasných i stálých zubů. Přítomnost natálních nebo neonatálních zubů či urychlená erupce dočasných zubů (dentitio praecox) je u předčasně narozených dětí vzácná a etiologie této poruchy není zcela objasněna.

Účel:
Účelem kazuistiky je uvést anamnézu, klinické symptomy, komplikace a léčení předčasně narozeného dítěte s předčasně prořezaným zubem a sdělení doplnit přehledem relevantní literatury týkající se přítomnosti natálních či neonatálních zubů u předčasně narozených dětí.

Kazuistika:
Předčasně narozený chlapec (gestační věk 24 týdnů a šest dní) s extrémně nízkou porodní hmotností (620 g) a polymorbiditou byl vyšetřen ve věku pěti týdnů pro přítomnost erupční cysty v dolním frontálním úseku a o týden později pro nález prořezávajícího se zubu ve stejné oblasti. Částečně prořezaný zub tvarem a velikostí klinické korunky připomínal dolní střední řezák. Na sklovině byly patrné vývojové defekty typu hypoplazie a hypomineralizace, zub se silně viklal a okolní gingiva byla zarudlá a zduřelá. Extrakce byla indikována pro značnou viklavost a provedena sterilní pinzetou. Krvácení po extrakci bylo stavěno pomocí digitální komprese a sterilní gázy. Hojení proběhlo zcela bez komplikací.

Závěr:
Předčasná erupce zubů u předčasně narozených dětí je velmi vzácný nález. Dosud bylo publikováno deset kazuistik a dvě retrospektivní studie týkající se předčasně narozených dětí s natálními či neonatálními zuby. Přítomnost prořezaných zubů u novorozenců vyžaduje spolupráci zubního lékaře s neonatologem. Znalost této problematiky je důležitá pro stanovení diagnózy, léčení, pro poskytnutí informací rodičům i pro vyloučení možné souvislosti se syndromy, které sdružují poruchy ektodermo-mezenchymální interakce.

Klíčová slova:
předčasný porod – extrémně nízká porodní hmotnost – natální zub – dentitio praecox

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články