Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Etický kodex
Etické prohlášení
Redakce
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Etický kodex

Časopis Česká revmatologie usiluje o dosažení co nejvyšší kvality publikovaných rukopisů z oblasti revmatologie a spolupracujících oborů prostřednictvím oboustranně anonymního recenzního řízení (peer-review). Pro zajištění takové kvality musí být recenzní řízení a publikování objektivní, pečlivé a poctivé – musí být realizováno na základě etických principů a etického rozhodování autorů, redaktorů, recenzentů a vydavatele.

Publikační etika časopisu Česká revmatologie vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE), dostupného na www.publicationethics.org. Publikační etika časopisu Česká revmatologie se dělí na čtyři části věnované povinnostem redaktora, recenzentů, autorů a vydavatelů. Při publikování příspěvků v časopise Česká revmatologie jsou všichni, kterí participují na publikování časopisu, povinni dodržovat uvedená pravidla.

Reakce na případná pochybení / nevhodné jednání a řešení stížností

Redaktoři časopisu Česká revmatologie mají odpovědnost za sledování případů podezření z pochybení. Je důležité, aby redaktoři jednali za všech okolností zdvořile, spravedlivě, ale rozhodně.

Redakce na případná pochybení či nevhodné jednání či řešení stížností postupuje podle diagramů COPE, které uvádějí příklady doporučeného jednání. (www.publicationethics.org).

Redaktoři časopisu Česká revmatologie jsou v případě potřeby připraveni uveřejnit opravu, vysvětlení, stažení nebo omluvu. Stažení silně nevhodného článku není chápáno jako přiznání chyby ze strany časopisu, ale jako odpovědný krok na ochranu akademických záznamů.

Kreditovaný kurz

 

Crohnova choroba a psoriáza

Autor kurzu: MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články