Přihlášení

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

Česká revmatologie

Sérové biomarkery 
u axiálních spondyloartritid

Sérové biomarkery 
u axiálních spondyloartritid

U pacientů s axiální spondyloartritidou (axSpA) je nedostatek spolehlivých ukazatelů, které by měly vypovídající hodnotu při hodnocení rizika vzniku, aktivity nebo progrese...

Celý článek   Česká revmatologie Číslo: 4/2015

Specializace: dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Vztah revmatických chorob a jejich léčby k manifestnímu postižení ledvin

Vztah revmatických chorob a jejich léčby k manifestnímu postižení ledvin

Řada revmatických chorob se projevuje postižením v oblasti ledvin a vylučovacího systému. Systémová onemocnění pojiva a vaskulitidy jsou často doprovázena glomerulonefritidou. U...

Celý článek   Česká revmatologie Číslo: 4/2015

Specializace: dermatologie dětská revmatologie revmatologie
 
 
Deformační analýza pravé komory pomocí speckle tracking echokardiografie  
v diagnostice plicní arteriální hypertenze 
u pacientů se systémovou sklerodermií 
a smíšeným onemocněním pojiva

Deformační analýza pravé komory pomocí speckle tracking echokardiografie 
v diagnostice plicní arteriální hypertenze 
u pacientů se systémovou sklerodermií 
a smíšeným onemocněním pojiva

Rozvoj plicní arteriální hypertenze (PAH) u systémové sklerodermie představuje jednu z nejvážnějších orgánových komplikací. Její časná neinvazivní detekce je založena na...

Celý článek   Česká revmatologie Číslo: 4/2015

Specializace: revmatologie dětská revmatologie dermatologie
Oční komplikace 
u pacientů s revmatoidní artritidou

Oční komplikace 
u pacientů s revmatoidní artritidou

Cílem práce je zhodnotit četnost výskytu jednotlivých očních komplikací u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) a posoudit souvislost se séropozitivitou a stupněm RA dle...

Celý článek   Česká revmatologie Číslo: 3/2015

Specializace: dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Ultrazvuková detekce entezitid u pacientů se spondyloartritidou

Ultrazvuková detekce entezitid u pacientů se spondyloartritidou

Entezitidy jsou zánětlivá postižení úponů šlach, kloubního pouzdra, ligament nebo fascií ke kosti. Jsou typickým a často i dominantním příznakem pacientů se spondyloartritidami...

Celý článek   Česká revmatologie Číslo: 3/2015

Specializace: dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Účinnost a bezpečnost intraartikulární aplikace depotních glukokortikoidů u revmatických onemocnění

Účinnost a bezpečnost intraartikulární aplikace depotních glukokortikoidů u revmatických onemocnění

Glukokortikoidy hrají v terapii revmatických onemocnění velmi důležitou roli. Mnohdy je ale zapotřebí ke zvládnutí aktivity onemocnění poměrně vysokých dávek podávaných...

Celý článek   Česká revmatologie Číslo: 1/2015

Specializace: dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Život ohrožující manifestace systémových chorob pojiva a vaskulitid

Život ohrožující manifestace systémových chorob pojiva a vaskulitid

Řada revmatických onemocnění, ať již na svém počátku nebo v průběhu onemocnění, se může manifestovat závažným akutním, někdy i život ohrožujícím stavem a vyžadujícím přijetí na...

Celý článek   Česká revmatologie Číslo: 3/2015

Specializace: revmatologie dětská revmatologie dermatologie
Péče o pacienty s nízkotraumatickou zlomeninou horního konce stehenní kosti.<br>II. Následná osteologická péče.<br>Doporučený postup České revmatologické společnosti, Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu a České společnosti pro ortopedii a traumatologii

Péče o pacienty s nízkotraumatickou zlomeninou horního konce stehenní kosti.
II. Následná osteologická péče.
Doporučený postup České revmatologické společnosti, Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu a České společnosti pro ortopedii a traumatologii

Ženy a muži starší 75 let s již prodělanou zlomeninou v oblasti kyčle mají vysoké riziko další zlomeniny. Důsledkem zlomeniny proximálního femuru je nejenom zhoršení mobility a...

Celý článek   Česká revmatologie Číslo: 2/2015

Specializace: revmatologie dětská revmatologie dermatologie
Experimentální modely systémové sklerodermie – cesta k poznání a léčbě neléčitelné nemoci?

Experimentální modely systémové sklerodermie – cesta k poznání a léčbě neléčitelné nemoci?

Systémová sklerodermie (SSc) je vzácné, chronické systémové onemocnění pojiva postihující kůži, cévy, pohybové ústrojí a vnitřní orgány. Přes pokroky ve farmakoterapii...

Celý článek   Česká revmatologie Číslo: 2/2015

Specializace: revmatologie dětská revmatologie dermatologie
Podkožní infekce <em>Scedosporium apiospermum</em> s postižením loketního kloubu u pacienta s revmatoidní artitidou

Podkožní infekce Scedosporium apiospermum s postižením loketního kloubu u pacienta s revmatoidní artitidou

Revmatoidní artritida (RA) je chronické zánětlivé systémové onemocnění, které svou podstatou i léčbou vede k vyššímu výskytu infekcí. Popisujeme raritní případ 63letého...

Celý článek   Česká revmatologie Číslo: 2/2015

Specializace: dermatologie dětská revmatologie revmatologie

Kreditovaný kurz

 

Topická léčba psoriázy

Autor kurzu: prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, PhD., MBA
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

diskuze