Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Na kombinaci v léčbě hypertenze záleží

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 2.5.2016

Na kombinaci v léčbě hypertenze záleží

Hypertenze je jedním z nejvýznamnějších ovlivnitelných rizikových faktorů kardiovaskulární i celkové morbidity a mortality. Vzhledem ke značné prevalenci vysokého krevního tlaku má i minimální rozdíl v účinnosti a bezpečnosti terapie obrovský populační význam. Metaanalýza nedávno publikovaná v Journal of Clinical Hypertension ukázala, že nejvýhodnější vlastnosti vykazuje kombinace inhibitoru renin-angiotenzin-aldosteronového systému (RAAS) a blokátoru kalciových kanálů (CCB).

Kombinační terapie má v hypertenziologii mimořádný význam, jak dokázala již metaanalýza, kterou publikoval prof. David S. Wald v roce 2009 v American Journal of Medicine. Zahrnovala 42 randomizovaných studií s téměř 11 tisíci hypertoniků a mimo jiné z ní vyplývá, že přidání druhého antihypertenziva vede následně k až 5tinásobně vyššímu poklesu krevního tlaku než zdvojnásobení dávky prvního léku.

Práce zveřejněná v Journal of Clinical Hypertension zahrnula 8 randomizovaných klinických studií, jichž se dohromady účastnilo 20 451 pacientů vyžadujících pro management hypertenze kombinovanou terapii. Jednotlivé terapeutické režimy byly hodnoceny z hlediska redukce krevního tlaku, klinických výsledků a nežádoucích příhod. Ukázalo se, že pokud šlo o snížení krevního tlaku, nebyl mezi jednotlivými kombinacemi rozdíl. Při použití kombinace CCBs a inhibitorů RAAS však byla zjištěna signifikantně nejnižší incidence kompozitních kardiovaskulárních sledovaných parametrů zahrnujících kardiovaskulární mortalitu, nefatální infarkt myokardu a nefatální cévní mozkovou příhodu (risk ratio [RR] 0,80; 95% CI: 0,70−0,91; p < 0,001).

Kromě lepší kardiovaskulární protekce měla kombinace CCBs a inhibitorů RAAS také lepší bezpečnostní profil: u nemocných, kteří ji užívali, bylo zaznamenáno méně závažných nežádoucích příhod a v porovnání s ostatními kombinacemi došlo také k menšímu poklesu hodnot glomerulární filtrace.

Kombinace CCBs a inhibitorů RAAS se tak v porovnání s ostatními ukázala jako superiorní a měla by být zvažována u všech hypertoniků, kterým pro dostatečnou redukci krevního tlaku nestačí monoterapie.

(ond)

Zdroje:
1. Chi C., Tai C., Bai B. et al. Angiotensin system blockade combined with calcium channel blockers is superior to other combinations in cardiovascular protection with similar blood pressure reduction: a meta-analysis in 20,451 hypertensive patients. J Clin Hypertens (Greenwich) 2016 Jan 17; doi: 10.1111/jch.12771 [Epub ahead of print].
2. Wald D. S. Combination therapy versus monotherapy in reducing blood pressure: meta-analysis on 11,000 participants from 42 trials. Am J Med 2009 Mar; 122 (3): 290−300; doi: 10.1016/j.amjmed.2008.09.038.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Postavení fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu v léčbě hypertenze

Hypertenze představuje celosvětově jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů kardiovaskulární a renální morbidity i mortality. Kontrola tlaku je proto jednou z hlavních globálních priorit zdravotnictví. Značná část pacientů potřebuje k optimální kontrole hypertenze kombinaci více antihypertenziv. Čím dál oblíbenější jsou fixní kombinace účinných látek podávaných v jedné tabletě. Velkou výhodou těchto přípravků je zejména zlepšení adherence i perzistence, což vede k lepším terapeutickým výsledkům.

Porovnání fixních kombinací látek v iniciální léčbě závažné hypertenze

Farmakoterapie hypertenze začíná většinou monoterapií, a pokud není dosaženo cílových hodnot, pokračuje se kombinací látek. V případě závažné hypertenze a u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem je doporučeno použít kombinaci antihypertenziv již pro úvodní léčbu. Studie zveřejněná v časopisu Clinical and Experimental Hypertension hodnotila, která z dostupných fixních dvojkombinací látek je pro tuto skupinu pacientů nejvhodnější.

Inhibitor ACE a blokátor kalciového kanálu jsou moderní kombinací pro léčbu esenciální hypertenze

Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko řady onemocnění včetně cévní mozkové příhody, chronické renální insuficience nebo infarktu myokardu. U mnoha pacientů pro zvládnutí hypertenze monoterapie nestačí, a je tak nutné léčiva kombinovat, ideálně formou fixní kombinace. Data pro použití perindoprilu a amlodipinu v tabletách s fixním dávkováním přinesla také letos publikovaná studie CONTROL.Všechny novinky