Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu u hypertenzních pacientů s ICHS

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 3.4.2017

Fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu u hypertenzních pacientů s ICHS

Adherencí k léčbě a účinkem fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem na krevní tlak a orgánové poškození u pacientů s hypertenzí a ICHS se zabývaly dvě studie prezentované na 26th Meeting of the European Society of Hypertension.

Úvod

U pacientů s hypertenzí a vysokým kardiovaskulárním rizikem je dle současných guidelines EHS/EAC (European Society of Hypertension / European Society of Cardiology) doporučeno zahájit léčbu kombinací dvou látek, protože okamžité snížení krevního tlaku vede k poklesu kardiovaskulární morbidity a mortality. Podávání inhibitorů ACE a blokátorů vápníkových kanálů u pacientů s koronárním onemocněním zlepšuje zároveň symptomy i prognózu.

Adherence k léčbě a vliv na krevní tlak

Cílem multicentrické observační prospektivní studie provedené na 1907 pacientech s hypertenzí a onemocněním koronárních tepen bylo zhodnotit účinnost, adherenci k léčbě, bezpečnost a tolerabilitu fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem. Data byla zaznamenávána při kontrolách u lékaře na začátku studie a v 1. a 4. měsíci léčby. Adherence k léčbě byla zjišťována při 2. a 3. návštěvě pomocí dotazníku − čtyřbodové Moriského škály (MMAS-4 − 4-item Morisky Medication-Taking Adherence Scale).

Charakteristika pacientů ve studii byla následující: cca 60 % tvořili muži; průměrný věk činil 65,2 ± 10,9 roku; BMI (body mas index) dosahoval 28,2 ± 3,8 kg/m2. Nejčastějšími komorbiditami byly dyslipidémie, diabetes a metabolický syndrom, 42,3 % sledovaných pacientů tvořili kuřáci.

Průměrný systolický tlak se z výchozí hodnoty 156,5 ± 15,0 mm Hg (při první návštěvě) snížil na 136,2 ± 10,2 mm Hg (při druhé návštěvě) a na 130,8 ± 8,4 mm Hg (při třetí návštěvě, p < 0,001). Průměrný diastolický tlak se z výchozí hodnoty 89,9 ± 9,6 mm Hg snížil na 81,3 ± 7,3 mm Hg a 78,2 ± 6,4 mm Hg (p < 0,001). Adherence k léčbě dosahovala 85,7 %.

Ovlivnění poškození cílových orgánů

Účinkem fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem na hypertenzi a hypertenzní poškození cílových orgánů se zabývala studie zahrnující 27 pacientů starších 30 let s hypertenzí a potvrzenou ICHS, ale bez infarktu myokardu v anamnéze. Do studie byli zařazeni pacienti s neléčenou hypertenzí a hodnotami krevního tlaku > 160/100 a < 200/120 mm Hg nebo s nasazenou monoterapií (s vyloučením pacientů užívajících perindopril) a hodnotami krevního tlaku > 140/90 a < 200/120 mm Hg.

V rámci studie byly u účastníků sledovány především následující parametry: krevní tlak, krevní tlak při 24hodinovém monitorování, hodnota centrálního systolického tlaku (cSBP), rychlost aortální pulzové vlny (PWV), albuminurie, intimomediální tloušťka (IMT), index kotník–paže (ABI − ankle-brachial index) a biochemické vyšetření krve.

K fixní kombinaci perindoprilu s amlodipinem bylo dle potřeby možné přidat indapamid a bylo povoleno podávat beta-blokátory a alfa-blokátory. Primárním cílem bylo snížení krevního tlaku a významná změna dynamiky poškození cílových orgánů. Doba sledování činila 12 měsíců.

Hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku měřeného v ordinaci klesly ze 151,2 ± 2,8 / 92,3 ± 2,7 na 133,3 ± 1,8 / 77,2 ± 1,4 mm Hg (p < 0,001/0,001). Krevní tlak zjištěný v průběhu 24hodinového monitorování se snížil ze 138,2 ± 2,0 / 85,4 ± 2,7 na 118,8 ± 1,3 / 73,2 ± 1,2 mm Hg (p < 0,001/0,001). Hodnota centrálního systolického tlaku se snížila ze 139,8 ± 2,1 na 116,3 ± 2,8 mm Hg (p < 0,001). Cílových hodnot krevního tlaku bylo dosaženo u všech pacientů.

Účinné snížení krevního tlaku provázely významné pozitivní změny v cílových orgánech: hodnoty albuminurie, ABI, IMT, index masy levé komory, poměr vrcholové rychlosti mitrálního toku při časném plnění k časné diastolické rychlosti mitrálního anulu. Zlepšení diastolické funkce levé komory a poškození ledvin nekorelovaly se snížením krevního tlaku naměřeným v ordinaci, ale s poklesem cSBP a tuhosti arterií (PWV).

Závěr

Podávání fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu hypertenzním pacientům s ICHS je spojeno s vysokou adherencí k léčbě a vede nejen k významnému poklesu krevního tlaku, ale také k významné úpravě hypertenzního poškození cílových orgánů.

(blu)

Zdroje:
1. Kotsis V., Grammatikou V., Kallistratos E., Papadopoulos D. Effectiveness of perindopril/amlodipine fixed dose combination in hypertensive patients with coronary artery disease. A panhellenic prospective non-interventional study. J Hypertens 2016 Sep; 34 (e-Suppl. 2): e277.
2. Radchenko G., Mushtenko L., Torbas O. et al. Influence of fixed-dose combination perindopril/amlodipine on target organ damage in patients with arterial hypertension and ischemic heart disease. J Hypertens 2016 Sep; 34 (e-Suppl. 2): e231.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fixní kombinace inhibitoru renin-angiotenzinového systému a blokátoru kalciových kanálů v léčbě hypertenze

Ve velkých klinických studiích bylo kontroly hypertenze monoterapií dosaženo pouze u 20 % nemocných. V doporučeních pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze je proto zdůrazněna nutnost dosažení normálních hodnot krevního tlaku, a to většinou využitím kombinace antihypertenziv, např. inhibitoru renin-angiotenzinového systému (ACEi) a blokátoru kalciových kanálů (CCB).

Účinnost fixní kombinace perindoprilu/amlodipinu na krevní tlak a jeho variabilitu

Dle velkých klinických studií a současných doporučených postupů zlepšují fixní kombinace antihypertenziv účinnost léčby. Předkládaná ruská studie se věnovala vlivu nahrazení neefektivní medikace fixní kombinací perindopril/amlodipin na krevní tlak u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Fixní kombinace perindopril/amlodipin zvyšuje antihypertenzní efekt a snášenlivost terapie

Perindopril i amlodipin jsou velmi účinnými antihypertenzivy, která se používají v monoterapii i kombinační léčbě arteriální hypertenze. K dostatečné kontrole hladiny tlaku krve je přitom zapotřebí stále častěji užívat kombinovanou terapii. Nedávno publikovaná studie potvrzuje, že fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu zvyšuje antihypertenzní efekt i tolerabilitu léčby oproti volné kombinaci těchto léčiv.Všechny novinky