Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Fixní kombinace antihypertenziv vede k významně vyšší adherenci k léčbě než současné užívání dvou samostatných přípravků

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 6.5.2016

Fixní kombinace antihypertenziv vede k významně vyšší adherenci k léčbě než současné užívání dvou samostatných přípravků

Dostatečná kontrola hypertenze často vyžaduje podávání kombinace léčiv. Rozsáhlá maďarská studie zjišťovala, jaký vliv na riziko přerušení léčby u pacientů s hypertenzí má podávání fixní kombinace ramiprilu s amlodipinem v porovnání s užíváním dvou samostatných přípravků obsahujících tyto látky.

Do studie byli z národní databáze vybráni pacienti s hypertenzí, kteří si v průběhu 1 roku (mezi říjnem 2012 a zářím 2013) vyzvedli poprvé předepsaný přípravek obsahující fixní kombinaci ramiprilu s amlodipinem nebo dva přípravky obsahující tyto látky. Podmínkou zařazení do analýzy bylo, aby pacienti v průběhu předchozího roku neužívali tuto či podobnou kombinaci látek určených pro léčbu hypertenze.

Výrazný rozdíl v perzistenci

Celkem bylo do studie zařazeno 20 096 pacientů užívajících fixní kombinaci ramiprilu s amlodipinem a 10 449 pacientů, kterým byly pro kombinované užívání předepsány tyto látky ve formě dvou samostatných přípravků. Účastníci studie byli sledováni po dobu jednoho roku. Ve skupině pacientů užívajících kombinaci jednotlivých farmak byla míra perzistence 34 %, ve skupině s fixní kombinací to bylo 54 %. Četnost předčasného ukončení léčby tedy byla ve skupině užívající kombinaci dvou samostatných přípravků v porovnání s fixní kombinací téměř dvakrát vyšší (HR = 1,94; p < 0,001).

Závěr

Studie demonstrovala vysoký terapeutický přínos fixní kombinace ramiprilu a amlodipinu v porovnání s kombinovaným užíváním těchto látek ve formě dvou samostatných přípravků. Nedostatečná adherence vede k variabilitě odpovědi na léčivo a výrazně snižuje jeho terapeutický efekt. Neadekvátně kontrolovaná hypertenze je významným rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. Signifikantně vyšší perzistence, která byla pozorována u pacientů užívajících fixní kombinaci látek, tedy může hrát důležitou roli v míře snižování kardiovaskulárního rizika.

(blu)

Zdroj: Simonyi G., Ferenci T. Medication adherence with the fixed combination of ramipril and amlodipine. Orv Hetil 2014 Nov 23; 155 (47): 1882−1888; doi: 10.1556/OH.2014.30037.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Adherence pacientů k medikamentózní léčbě hypertenze

V terapii hypertenze lze použít fixní kombinace antihypertenziv. Maďarská studie publikovaná v lednu 2016 se zabývala adherencí pacientů k těmto kombinacím léčiv.

Na kombinaci v léčbě hypertenze záleží

Hypertenze je jedním z nejvýznamnějších ovlivnitelných rizikových faktorů kardiovaskulární i celkové morbidity a mortality. Vzhledem ke značné prevalenci vysokého krevního tlaku má i minimální rozdíl v účinnosti a bezpečnosti terapie obrovský populační význam. Metaanalýza nedávno publikovaná v Journal of Clinical Hypertension ukázala, že nejvýhodnější vlastnosti vykazuje kombinace inhibitoru renin-angiotenzin-aldosteronového systému (RAAS) a blokátoru kalciových kanálů (CCB).

Postavení fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu v léčbě hypertenze

Hypertenze představuje celosvětově jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů kardiovaskulární a renální morbidity i mortality. Kontrola tlaku je proto jednou z hlavních globálních priorit zdravotnictví. Značná část pacientů potřebuje k optimální kontrole hypertenze kombinaci více antihypertenziv. Čím dál oblíbenější jsou fixní kombinace účinných látek podávaných v jedné tabletě. Velkou výhodou těchto přípravků je zejména zlepšení adherence i perzistence, což vede k lepším terapeutickým výsledkům.Všechny novinky