Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Role fixní kombinace netupitantu s palonosetronem při zvládání nauzey a zvracení indukovaných chemoterapií

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 14.7.2016

Role fixní kombinace netupitantu s palonosetronem při zvládání nauzey a zvracení indukovaných chemoterapií

Cílem práce publikované v květnu 2016 bylo shrnout a zhodnotit výsledky dostupných klinických studií, které se věnují efektivitě orálně podávaných přípravků obsahujících fixní kombinaci netupitantu s palonosetronem (NEPA) v prevenci časné a pozdní nauzey a zvracení u pacientů, kteří podstupují léčbu středně a vysoce emetogenní chemoterapií.

Netupitant je antagonistou receptorů pro neurokinin 1. Palonosetron je antagonista serotoninového receptoru 5-HT3. Obě látky jsou užívány v antiemetických indikacích. Fixní kombinovaný preparát (NEPA) obsahuje v jedné dávce 300 mg netupitantu a 0,5 mg palonosetronu. Přípravek je indikován u dospělých pacientů k prevenci akutní a pozdní nauzey a zvracení spojených s vysoce emetogenní protinádorovou chemoterapií založenou na cisplatině nebo se středně emetogenní protinádorovou chemoterapií.

Výsledky analýzy dostupných studií

Přehledová práce vychází z výsledků tří dostupných klinických studií, z nichž u dvou se jednalo o III. fázi klinického hodnocení a u jedné o II. fázi. Studie dokládají výhody NEPA oproti klasickému režimu profylaxe nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií. V porovnání se samostatným použitím palonosetronu (v jednorázové dávce 0,5 mg) vykazovalo podání jedné dávky NEPA lepší míru celkové odpovědi u chemoterapií indukované nauzey a zvracení, a to jak u vysoce emetogenních, tak i u středně emetogenních chemoterapeutických režimů založených na podávání antracyklinů nebo cyklofosfamidu. Podávání NEPA prokázalo vysokou efektivitu rovněž v prevenci nauzey a zvracení při opakovaném podání s dalšími cykly vysoce a středně emetogenní terapie.

Také bezpečnostní profil NEPA je výhodný, nejčastějšími nežádoucími účinky byly obstipace a bolest hlavy. Pozorované nežádoucí účinky byly většinou mírné až středně závažné. Ve studiích nebyly popisovány kardiotoxické účinky, jako jsou arytmie nebo prodloužení QT intervalu, spojované s některými staršími zástupci antagonistů 5-HT3 receptorů.

Zvýšení efektu díky trojkombinaci NEPA s dexamethasonem

Z výsledků přehledové práce rovněž vyplývá, že pro pacienty podstupující vysoce emetogenní chemoterapii může být přínosná antiemetická léčba sestávající z kombinace tří účinných látek – netupitantu s palonosetronem (NEPA) v orálně podávaném kombinovaném přípravku a dexamethasonu. Přidání dexamethasonu k fixní kombinaci NEPA vykazuje aditivní efekt.

(zzka)

Zdroj: Janicki P. K. Management of acute and delayed chemotherapy-induced nausea and vomiting: role of netupitant-palonosetron combination. Ther Clin Risk Manag 2016 May 2; 12: 693−639; doi: 10.2147/TCRM.S81126.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

NEPA: bezpečná kombinace v antiemetické léčbě onkologických pacientů

Standardní profylaxe chemoterapií navozené nevolnosti a zvracení (CINV – chemotherapy-induced nausea and vomiting) při léčbě silně emetogenní chemoterapií zahrnuje antagonisty receptorů 5-hydroxytryptaminu 3 (5-HT3), antagonisty neurokininových receptorů typu 1 (NK1RA) a kortikoidy. NEPA je fixní kombinací netupitantu a palonosetronu.

Chemoterapií navozená nauzea a zvracení − tentokrát z pohledu pacientů

Výzkum zaměřený na chemoterapií navozenou nauzeu a zvracení (CINV) studuje především objektivně měřitelné aspekty, jako je frekvence a intenzita zvracení. Subjektivní stránka věci nám ale zůstává často skryta. Rozpoznání nauzey a její objektivní zhodnocení je obtížné, protože se jedná o zcela subjektivní symptom, který nemá žádný objektivní korelát. Chceme-li znát její skutečnou intenzitu, jedinou možností je komunikace s pacienty. Ti totiž tyto obtíže obvykle prožívají doma.

NEPA − preventivní antiemetikum nové generace

Doporučené postupy antiemetické terapie podporují kombinovanou terapii, která zahrnuje působení na více mechanismů podílejících se na vzniku zvracení. Cílem je co nejlepší prevence i zvládnutí chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV). Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu (NEPA) je nově dostupný přípravek, který působením na více receptorů zabraňuje vzniku časné i pozdní CINV po podání středně emetogenní chemoterapie v dávkování 1× denně.Všechny novinky