Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Chemoterapií indukovaná nauzea a zvracení (CINV)

Autor kurzu: doc. MUDr. Tesařová Petra, CSc.

Onkologická klinika VFN, Praha 2

Doc. MUDr. Tesařová Petra, CSc. ukončila studia na na FVL UK s Cenou ministra školství. V roce 1991 získala atestaci z oboru vnitřní lékařství, v roce 1994 atestaci z oboru klinická onkologie a v roce 1998 atestaci z hematologie a krevní transfuze. V roce 2001 obhájila kandidátskou dizertační práci na téma : Prognostické faktory pacientek s karcinomem prsu. Habilitace v oboru klinická onkologie dosáhla v roce 2008.

V roce 1996 absolvovala odbornou stáž na St. Bartolomewś Hospital, Londýn, UK, Dept. of oncology and hematology.

Od roku 1998 pracuje na Onkologické klinice VFN Praha 2 jako ambulantní specialista, zároveň je pedagogickou pracovnicí a vyučuje české a anglické mediky klinickou onkologii.

Je členkou v odborných společnostech - Česká onkologická společnost JEP, ESMO, ASCO a MASCC.

Je autorkou mnoha odborných článků v českých i zahraničních časopisech.

Medailonek autora
Odborná garance: MUDr. Monika Bludovská, Ph.D.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 
 
 
 

nejčtenější články