Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Přidání antagonistů receptoru NK1 ke středně emetogenním onkologickým režimům − výsledky systematické analýzy

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 28.3.2018

Přidání antagonistů receptoru NK1 ke středně emetogenním onkologickým režimům − výsledky systematické analýzy

Systematická analýza provedená německými výzkumníky byla zaměřena na posouzení efektivity přidání antagonistů neurokininového receptoru NK1 (NK1RA) jako prevence chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV) u středně emetogenních onkologických režimů, jež neobsahují antracykliny či cyklofosfamid.

Metodika analýzy

V rámci systematické analýzy byly využity publikace dohledatelné v databázích Medline a Central a abstrakta příspěvků z velkých onkologických konferencí. Vyhledány byly randomizované studie hodnotící NK1RA v kombinaci s antagonisty receptoru 5-HT3 a kortikoidy jako prevenci CINV. Cíle, jež posuzovaly efektivitu, zahrnovaly kompletní odpověď (CR) a míru absence nauzey a zvracení.

Primárně bylo nalezeno 16 studií, zahrnujících údaje 3848 pacientů. Výsledky byly hodnoceny jednotlivě pro čistě středně emetogenní režimy (bez režimů obsahujících karboplatinu či oxaliplatinu), režimy založené na karboplatině a režimy založené na oxaliplatině.

Výsledky

V rámci čistě středně emetogenních režimů byly hodnoceny 2 studie, jež zahrnovaly 715 pacientů. Poměr šancí (OR − odds ratio) pro hodnocení kompletní odpovědi představoval při přidání NK1RA 1,46 (95% interval spolehlivosti [CI] 1,06−2,02; p = 0,02), absolutní rozdíl rizik (RD) činil 8 %.

U režimů založených na karboplatině bylo hodnoceno 1790 pacientů z 9 studií. OR činil pro kompletní odpověď 1,96 (95% CI 1,57−2,45; p < 0,00001) ve prospěch NK1RA, absolutní rozdíl rizik pak představoval 15 %.

U režimů s oxaliplatinou bylo hodnoceno 1190 pacientů ze 3 studií, OR pro kompletní odpověď s přidáním NK1RA představoval 1,34 % (95% CI 0,88−2,04; p = 0,17), rozdíl rizik pak 4 %.

Závěr

Závěrem této analýzy je průkaz jasného klinicky významného přínosu přidání antagonistů receptoru NK1 k režimům s karboplatinou. Z důvodu nízkého počtu studií však nelze posoudit celkový přínos NK1RA pro kategorii středně emetogenní chemoterapie.

(eza)

Zdroj: Jordan K., Blatterann L., Hinke A. et al. Is the addition of a neurokinin-1 receptor antagonist beneficial in moderately emetogenic chemotherapy? A systematic review and meta-analysis. Support Care Cancer 2018 Jan; 26 (1): 21−32, doi: 10.1007/s00520-017-3857-7.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Existuje farmakogenetické pozadí chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV)?

Chemoterapií indukovaná nauzea a zvracení mohou mít taktéž genetické pozadí. Farmakogenetika této komplikace dosud nebyla zcela prozkoumaná, ale přinejmenším existuje několik kandidátních genů, jež by vliv mohly mít. Přinášíme stručný nástin oblastí, které jsou či mohou být zkoumány.

Postavení NEPA v antiemetické profylaxi

Nevolnost a zvracení v léčbě onkologických pacientů je multifaktoriální proces, na němž se podílí řada receptorů, a proto je obtížné najít vhodný léčivý přípravek k jejich ovlivnění. První dostupná fixní kombinace palonosetronu s netupitantem (NEPA) představuje možnost ovlivnění dvou hlavních signalizačních drah, jež jsou zodpovědné za tyto nepříjemné vedlejší účinky chemoterapie.

Aktualizace doporučení v prevenci nauzey a zvracení pro vícedenní a vysokodávkovou chemoterapii a průlomovou nauzeu a zvracení

V roce 2015 byla na setkání Mezinárodní asociace pro podpůrnou léčbu v chemoterapii (MASSC) ustavena komise expertů, která na základě publikovaných studií vypracovala aktualizaci posledních doporučení léčby chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV). Následující článek přináší přehled aktualizací pro léčbu průlomové CINV a CINV indukované vícedenní a vysokodávkovou chemoterapií.Všechny novinky