Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nový nomogram ke stanovení pravděpodobnosti vzniku nauzey a zvracení při chemoterapii

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 28.4.2016

Nový nomogram ke stanovení pravděpodobnosti vzniku nauzey a zvracení při chemoterapii

Aktuálně platná doporučení pro antiemetickou terapii v onkologii jsou založená na rizikovosti užívané chemoterapie. I přes moderní terapii se však asi 30 % pacientů musí s nauzeou a zvracením vyvolaných chemoterapií (CINV) potýkat. Tým čínských, australských a singapurských lékařů proto vyvinul nový nástroj pro predikci a personalizaci rizika CINV.

Individuální predikce výskytu CINV

Na výskyt CINV má vliv množství faktorů. Rizikové je např. ženské pohlaví, mladší věk, vyšší emetogenita terapie, přítomnost únavy a anxiety a také očekávání pacienta. V minulosti již byly vyvinuty matematické modely, které umožňovaly rozřadit pacienty dle míry rizika CINV do nízkorizikové a vysokorizikové skupiny, tyto modely ale byly příliš složité a jejich praktická využitelnost byla minimální. 

Zcela zásadním požadavkem pro vývoj nové metody proto byla srozumitelnost, jednoduchost a snadná použitelnost v každodenní praxi. Nomogram sestavený autorským týmem umožňuje kvantifikovat pravděpodobnost výskytu CINV na základě několik proměnných a jeho grafická podoba tyto požadavky splňuje.

Sestavení nomogramu

Na základě statistické analýzy údajů 881 pacientů, kteří byli léčeni vysoce nebo středně emetogenní chemoterapií, byl sestaven nomogram zahrnující následující proměnné: pohlaví, věk, tělesný povrch, konzumaci alkoholu, zvracení v těhotenství v anamnéze, kinetózu v anamnéze, emetogenitu chemoterapie, celkový stav pacienta a antiemetický režim. Údaje 565 pacientů posloužily k jeho vývoji a údaje 316 pacientů k jeho validaci. Data byla získána ze dvou nedávných studií P169 (klinická studie fáze III s aprepitantem) a PrACTICE (observační klinická studie CINV). Všichni pacienti byli východoasijského původu (Čína, Singapur, Jižní Korea, Tchaj-wan).

Výsledný nomogram vypadá následovně:

Nomogram v klinické praxi

Bude však třeba rozsáhlejší validace, protože autoři se rozhodli např. nezařadit anxietu a únavu pacienta, přestože jde o známý rizikový faktor (ve zvoleném souboru jeho přítomnost neměla statisticky signifikantní vliv). Nomogram rovněž nedovede rozlišit mezi rizikem pro akutní a opožděné zvracení, protože na jejich vývoji se podílí odlišné faktory. Omezení na asijskou populaci je také jedním z limitujících faktorů.

I přes tato omezení se při externí validaci nomogram ukázal být lepším nástrojem než aktuálně platná klasifikace emetogenity chemoterapie dle MASCC/ESMO 2010 Guidelines (C-index = 0,54; 95% CI 0,46–0,61).

(pez)

Zdroj: Hu Z., Liang W., Yang Y. et al. Personalized estimate of chemotherapy-induced nausea and vomiting: development and external validation of a nomogram in cancer patients receiving highly/moderately emetogenic chemotherapy. Medicine (Baltimore) 2016; 95 (2): e2476; doi: 10.1097/MD.0000000000002476.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Chemoterapií indukovanou nauzeu a zvracení lze zvládnout s kombinací antiemetik

Použití chemoterapeutik v onkologické léčbě je limitované jejich nežádoucími účinky. Mezi ty velmi běžné patří nauzea a zvracení, v jejichž moderním managementu hrají nezastupitelnou roli antagonisté receptoru 5-HT3, setrony. V případě, kdy léčba samotným setronem nedostačuje, je nyní na trhu dostupná fixní kombinace palonosetronu s netupitantem, vysoce selektivním antagonistou receptoru pro neurokinin-1.

Fixní kombinace antiemetik netupitantu a palonosetronu významně tlumí akutní i opožděné zvracení indukované chemoterapií

Zvracení a nauzea indukované chemoterapií (chemotherapy-induced nausea and vomiting [CINV]) jsou obávanou komplikací podávání především středně nebo silně emetogenní protinádorové léčby a významně zhoršují kvalitu života nemocných. Zejména opožděné zvracení bývá obtížně farmakologicky ovlivnitelné. Nové výsledky klinických studií ukázaly, že časné i opožděné zvracení dobře odpovídá na podávání fixní kombinace netupitantu s palonosetronem.

Palonosetron v prevenci nauzey a zvracení u pacientů s Hodgkinovým lymfomem

Palonosetron je silným a vysoce selektivním antagonistou receptorů 5-HT3 užívaným v současné době k prevenci nevolnosti a zvracení v rámci protinádorové chemoterapie. Studie publikovaná italskými autory potvrdila jeho účinnost a bezpečnost při silně emetogenní chemoterapii Hodgkinovy choroby.Všechny novinky