Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

NEPA: nadějná kombinace v léčbě nauzey a zvracení při chemoterapii

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 6.12.2016

NEPA: nadějná kombinace v léčbě nauzey a zvracení při chemoterapii

Chemoterapií indukovaná nauzea a zvracení (CINV) jsou častými komplikacemi léčby onkologických pacientů. Jednou z přínosných modalit při hledání optimální antiemetické terapie je fixní kombinace netupitantu a palonosetronu (NEPA). K jejím výhodám patří jednoduché dávkování a dlouhodobá účinnost i v průběhu opakovaných cyklů chemoterapie.

Úvod

CINV je dnes vnímána jako komplikace, která má být terapeuticky řešena, nikoliv pacientem tolerována. V rámci klinického výzkumu optimalizace antiemetické terapie při chemoterapii se jako velmi slibné jeví výsledky studií s NEPA – perorální fixní kombinací netupitantu (antagonisty receptoru tachykininu NK1, 300 mg) a palonosetronu (antagonisty receptoru 5-hydroxytryptaminu 3, 0,5 mg).

Klinický význam

Studie se zabývaly účinností při vysoce emetogenní chemoterapii (HEC), středně emetogenní chemoterapii (MEC) a při opakovaných cyklech chemoterapie. 

V případě HEC byla kombinace NEPA podána 1. den cyklu a dexamethason (DEX) 1.–4. den 1. cyklu. Tato léčba zajistila prevenci akutního zvracení u 98,5 % pacientů v časné fázi a u 91,9 % pacientů v opožděné fázi. V prevenci nauzey byly výsledky obdobné: „Absence významné nevolnosti“ byla zjištěna u 98,5 % pacientů v časné fázi a u 90,4 % v pozdní fázi. Přestože fixní kombinace NEPA byla podána jen 1. den cyklu, její účinnost přesáhla 120 hodin. Ve srovnání se samotným palonosetronem (0,5 mg) vykázala NEPA zhruba o 10 % vyšší antiemetickou účinnost v akutní i opožděné fázi a vyšší účinnost v prevenci významné nauzey zhruba o 5 % v akutní fázi a o 10 % u opožděné i celkové fáze.

Při MEC byla podána dávka NEPA i dexamethasonu pouze 1. den cyklu. Výsledkem byla prevence zvracení u 90,9 % pacientů v časné fázi a u 81,8 % pacientů v opožděné fázi. Bez významné nevolnosti bylo 87,3 % pacientů v akutní a 76,9 % v opožděné fázi. NEPA + dexamethason vykázaly vyšší antiemetickou účinnost než palonosetron + dexamethason, ale je zajímavé, že v prevenci významné nauzey byla účinnost vyšší jen v opožděné fázi.

Ve stejném dávkování byla NEPA hodnocena také v rámci opakovaných cyklů chemoterapie, kdy se účinnost antiemetické léčby typicky snižuje. Podíl pacientů s kompletní odpovědí (žádné zvracení a žádná nutnost podání záchranné antiemetické terapie) v celkové fázi (0–120 hod.) 81 % byl zachován po celých 6 cyklů chemoterapie. Z 309 pacientů hodnocených v 1. cyklu dokončilo 4 cykly chemoterapie 75 % a 6 cyklů 40 %. Podíl pacientů bez významné nevolnosti se v jednotlivých cyklech pohyboval mezi 84 a 92 %.

V rámci klinických studií uvedlo 90,1 % pacientů, že zvracení během chemoterapie neovlivnilo nepříznivě jejich každodenní život. U nauzey se s tímto závěrem ztotožnilo 71,5 % pacientů. 

Závěr

Podle výsledků těchto studií lze NEPA považovat za velmi výhodnou alternativu prevence CINV. A to jak vzhledem k jednoduchému režimu dávkování, k účinnosti v akutní o opožděné fázi po podání jediné dávky, tak zejména k přetrvávající účinnosti během opakovaných cyklů chemoterapie. 

(norg) 

Zdroj: Andrews P. L. R. Netupitant and palonosetron (NEPA): a winning team in the race for the optimal treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting? Ann Oncol 2014; 25 (7): 1258−1259, doi: 10.1093/annonc/mdu190.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Patofyziologie CINV aneb Víme, co a čím léčíme?

Riziko vzniku chemoterapií navozené nauzey a zvracení (CINV − chemotherapy-induced nausea and vomiting) je u některých protinádorových terapií téměř stoprocentní. Antiemetika, podávaná většinou profylakticky, jsou naštěstí schopna čím dál tím efektivněji zasahovat do jejich patofyziologického procesu.

Profylaxe chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení

Chemoterapií indukovaná nauzea a zvracení (CINV) patří mezi nejčastější nežádoucí vedlejší účinky chemoterapie. Zároveň se jedná o nežádoucí efekt, který pacienti vnímají jako ten s největším vlivem na kvalitu jejich života v průběhu onkologické léčby.

Antiemetická aktivita netupitantu v monoterapii i v kombinacích ve zvířecích modelech

Nedávno publikovaná studie porovnávala antiemetickou účinnost netupitantu v monoterapii nebo v kombinaci s palonosetronem a dexamethasonem vůči ondansetronu s aprepitantem. Studie byla realizována in vivo a zaměřena byla na upřesnění mechanismů účinku léčiv.Všechny novinky