Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu je účinná v prevenci nauzey a zvracení při opakovaných cyklech chemoterapie

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 3.2.2017

Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu je účinná v prevenci nauzey a zvracení při opakovaných cyklech chemoterapie

Nedávno publikované výsledky prodloužení studie s perorální fixní kombinací netupitantu a palonosetronu (NEPA) prokázaly, že NEPA zmírňuje chemoterapií navozenou nauzeu a zvracení (CINV) lépe než samotný p. o. palonosetron nejen při prvním cyklu, ale i při 4 opakovaných cyklech chemoterapie.

Úvod

Doporučení podporují v prevenci CINV profylaktické podávání cílených léků, které blokují její patofyziologické mechanismy. NEPA je fixní perorální kombinace nového antagonisty receptorů NK1 (netupitant 300 mg) a antagonisty serotoninových receptorů (palonosetron 0,5 mg).

Předchozí výsledky

Mezinárodní dvojitě zaslepená studie porovnávala NEPA a samotný p. o. palonostreon (20 mg) vždy v kombinaci s dexamethasonem (12 mg) v prevenci CINV u 1455 dosud neléčených pacientů při 1. cyklu chemoterapie s antracyklinem/cyklofosfamidem. Antiemetická léčba byla podána 1. den cyklu. NEPA prokázala lepší účinnost v prevenci CINV z hlediska primárního sledovaného parametru, kterým byla úplná odpověď na léčbu (CR) definovaná jako absence zvracení bez potřeby záchranné medikace, a to v pozdní fázi za 25–120 hodin po podání chemoterapie.

Výsledky prodloužení studie

V prodloužení této studie byla obě terapeutická ramena porovnávána v následujících 3 cyklech chemoterapie. Primárním sledovaným parametrem zde byl podíl pacientů s CR v celkové fázi (0–120 hodin po podání chemoterapie). Prodloužení se zúčastnilo 88 % (1286) původně randomizovaných pacientů, z nichž 76 % dokončilo nejméně 4 cykly chemoterapie. Celková expozice tedy činila 5969 cyklů.  

Podíl pacientů s CR v celkové fázi byl ve všech 4 cyklech významně vyšší při podávání NEPA + dexamethasonu než u samotného palonosetronu + dexamethasonu. V 1. cyklu činil 74,3 vs. 66,6 %, ve 2. cyklu 80,3 vs. 66,7 %, ve 3. cyklu 83,8 vs. 70,3 % a ve 4. cyklu 83,8 vs. 74,6 %, všechna p ≤ 0,001. Při podávání NEPA také bylo dosaženo vyššího počtu pacientů s přetrvávající CR ve všech 4 cyklech.

Tato fixní kombinace byla ve všech cyklech velmi dobře snášená.

Závěr

NEPA je pohodlná a bezpečná fixní kombinace antiemetické léčby, která prokázala lepší účinnost v prevenci CINV než samotný p. o. palonosetron při opakovaných cyklech chemoterapie. Navíc je v souladu s mezinárodním doporučením.

(zza)

Zdroj: Aapro M., Karthaus M., Schwartzberg L. et al. NEPA, a fixed oral combination of netupitant and palonosetron, improves control of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV) over multiple cycles of chemotherapy: results of a randomized, double-blind, phase 3 trial versus oral palonosetron. Support Care Cancer 2016 Nov 24, doi: 10.1007/s00520-016-3502-x [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fixní kombinace netupitantu/palonosetronu v prevenci chemoterapií navozené nauzey a zvracení

Díky prokázané účinnosti a bezpečnosti představuje perorální kombinace netupitantu a palonosetronu pohodlnou prevenci nauzey a zvracení navozených chemoterapií, která odpovídá současným doporučením. Je to cesta, jak lze dosáhnout co nejvyšší možné účinnosti emetogenní chemoterapie.

Porovnání 3 různých dávek netupitantu do kombinace s palonosetronem v prevenci chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení

Účinnost a bezpečnost 3 různých dávek netupitantu ve fixní kombinaci s palonosetronem byla porovnávaná se samotným palonosetronem ve studii uveřejněné v časopisu Annals of Oncology. Kombinovaná léčba s 300 mg netupitantu přinesla nejlepší klinické výsledky.

NEPA, fixní kombinace netupitantu a palonosetronu, v léčbě nevolnosti a zvracení indukovaných chemoterapií

Nevolnost a zvracení indukované chemoterapií se v současné době standardně léčí kombinací látek, které postihují více drah spojených s emezí. NEPA je první dostupná fixní kombinace netupitantu (inhibitoru receptoru NK1) a palonosetronu (inhibitoru receptorů 5-HT3) umožňující blokovat účinky dvou hlavních neurotransmiterů, které se podílejí na vyvolání zvracení.Všechny novinky