Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Antiemetický účinek NEPA u pacientů s karcinomem hlavy a krku léčených chemoterapií založenou na cisplatině

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 2.8.2017

Antiemetický účinek NEPA u pacientů s karcinomem hlavy a krku léčených chemoterapií založenou na cisplatině

Retrospektivní analýza vycházející z randomizované dvojitě zaslepené studie hodnotila účinnost kombinace netupitantu s palonosetronem (NEPA) v podskupině pacientů s nádorovým onemocněním hlavy a krku léčených cisplatinou, která má vysoký emetogenní potenciál.

Úvod

První linie chemoterapie u nádorů hlavy a krku obvykle zahrnuje terapii založenou na cisplatině. Nauzee a vomitu vyvolanými chemoterapií (CINV) lze u většiny pacientů předejít využitím antiemetických režimů. Klinická doporučení pro antiemetickou terapii doporučují u pacientů léčených cisplatinou podávání antagonistů receptoru NK1 (NK1RA), antagonistů receptoru 5-HT3 (5-HT3RA) a dexamethasonu (DEX). V praxi je bohužel situace taková, že navzdory doporučením pacienti velmi často nedostávají odpovídající kombinace antiemetik. NEPA je první fixní orální kombinace vysoce selektivního NK1RA netupitantu a 5-HT3RA palonosetronu (PALO), jejíž výhodou je, že pacient dostane současně v jedné dávce dvě účinné látky, které pokrývají hned dvě cesty CINV.

Metodika studie

Pacienti obdrželi buď perorální NEPA, nebo perorální PALO v den 1 před cyklem chemoterapie na bázi cisplatiny. Pro tuto analýzu byly použity tři podskupiny, které dostávaly dávky NEPA (netupitant 100/200/300 mg + PALO 0,50 mg) a jež vykazovaly podobnou účinnost. Všichni pacienti dostávali perorálně DEX 1.−4. den. Souběžně nebyla prováděna radioterapie. Sledovanými cílovými parametry byly kompletní odpověď (CR, tj. žádné zvracení a žádné použití záchranné medikace) a dále žádné zvracení a žádná signifikantní nevolnost (< 25 mm na 100mm vizuální analogové stupnici) během akutní (0−24 hodin), opožděné (25−120 hodin) a celkové (0−120 hodin) postchemoterapeutické fáze.

Výsledky

Celkem 115 pacientů (86 % mužů) s nádorovým onemocněním hlavy a krku dostávalo buď NEPA (n = 91), nebo PALO (n = 24). Podíl pacientů s CR a bez zvracení a bez signifikantní nevolnosti, v případě NEPA napříč všemi fázemi, přesahoval 90 %, přičemž absolutní přínos ve srovnání s PALO byl 12 % u CR a parametru bez zvracení a 15 % u parametru bez výskytu významné nevolnosti, a to během celkové sledované doby po chemoterapii.

Závěr

NEPA, první orální antiemetická kombinace, která v jedné dávce dokáže zasáhnout dvě kritické cesty emeze, byla účinnější než PALO v prevenci CINV u pacientů s nádorovým onemocněním hlavy a krku, kteří absolvovali vysoce emetogenní chemoterapii založenou na cisplatině. V jedné orální kapsli podané před chemoterapií nabízí NEPA praktickou, pohodlnou a vysoce efektivní volbu z hlediska adherence k doporučené terapii CINV.

(rej)

Zdroj: Schwartzberg L., Roeland E., Hesketh P. J. et al. AB2016-23: Efficacy of the antiemetic combination agent, NEPA, in patients with head and neck cancers receiving cisplatin-based chemotherapy. The NCCN 21st annual conference: Advancing the Standard of Cancer Care general poster session, Florida, 31. 3. − 1. 4. 2016. JNCCN 2016; 14 (5.5): 604−614. Dostupné na: www.jnccn.org/content/14/5S/e-1.full.pdf+html

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Efektivní prevence CINV

Chemoterapií indukovaná nauzea a zvracení (CINV) stále patří mezi nejvýznamnější a nejobávanější nežádoucí účinky chemoterapie. V posledních dvou dekádách ovšem došlo k velkému pokroku, pokud jde o vývoj účinných látek, jež CINV předcházejí nebo je významně zmírňují.

Postavení palonosetronu v doporučeních k antiemetické terapii dětských onkologických pacientů

Přehledový článek amerického hematoonkologa Rudolpha M. Navariho z dubna 2017 shrnuje klinické poznatky a doporučení k antiemetické léčbě v pediatrické onkologii.

Aktualizované guidelines ASCO podporují užití nové fixní kombinace NEPA v prevenci nauzey a zvracení během vysoce emetogenní chemoterapie

V poslední době narůstá počet pacientů, kteří se potýkají s různými druhy nádorových onemocnění. Řada z nich podstupuje chemoterapii, u níž je jedním z nepříjemných vedlejších účinků nauzea, případně zvracení. Pro určení vhodné léčby nauzey a zvracení jsou k dispozici guidelines Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO), do nichž byla nově zařazena i kombinovaná terapie netupitantem s palonosetronem (NEPA).Všechny novinky