Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Antagonisté receptoru NK1 v prevenci nauzey a zvracení u vysoce emetogenní chemoterapie – síťová metaanalýza

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 28.3.2018

Antagonisté receptoru NK1 v prevenci nauzey a zvracení u vysoce emetogenní chemoterapie – síťová metaanalýza

Nevolnost a zvracení vyvolané chemoterapií (CINV) jsou stále považovány za hlavní překážky při podávání vhodné protinádorové léčby. Zavedením antagonistů receptoru pro neurokinin 1 (aprepitant, fosaprepitant, netupitant) se zvýšila síla různých antiemetických protokolů. Porovnáním jejich účinku na CINV se zabývala následující síťová metaanalýza.

Fáze CINV

Rizikové období pro vznik nauzey a zvracení trvá přibližně 5 dní (120 hod.) od podání chemoterapie. V rámci tohoto období rozlišujeme CINV v akutní fázi (0−24 hod.) a CINV opožděné (24−120 hod.). Různá antiemetika mají různou účinnost v jednotlivých fázích, a proto je toto rozdělení důležité pro vyhodnocení a porovnání různých možností léčby CINV.

Metaanalýza

Cílem síťové metaanalýzy bylo poskytnout podrobné srovnání hodnocení účinnosti režimů obsahujících jeden z antagonistů receptoru pro neurokinin 1 (NK1) v prevenci CINV u vysoce emetogenní chemoterapie. Do závěrečné analýzy bylo zahrnuto 19 studií, z nichž 12 představovaly studie fáze III a 7 bylo randomizovaných studií fáze II. Z toho 4 studie obsahovaly režimy založené na rolapitantu, 1 studie hodnotila účinnost netupitantu s palonosetronem, 3 účinnost aprepitantu s palonosetronem, 10 studií hodnotilo účinnost aprepitantu s ondansetronem nebo granisetronem, 2 studie představovaly režimy založené na kasopitantu a 2 režimy založené na fosaprepitantu. Zahrnuto bylo celkem 6788 pacientů.

Výsledky

Většina režimů obsahujících NK1 antagonisty byla účinnějších ve smyslu dosažení kompletní odpovědi (CR) v celém sledovaném období 120 hod. než režimy, které antagonisty NK1 neobsahovaly. Srovnání mezi jednotlivými antagonisty NK1 naznačuje, že kombinace kasopitant + dexamethason + granisetron/ondansetron a aprepitant + dexamethason + granisetron/ondansetron jsou v dosažení CR účinnější než kombinace rolapitant/dexamethason + granisetron/ondansetron (poměr šancí [OR] 1,62; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,14−2,23; resp. OR 1,28; 95% CI 1,01−1,59).

Závěr

Metaanalýza prokázala, že většina režimů obsahujících antagonisty NK1 je účinnější v dosažení CR než režimy, které tato antiemetika neobsahují. Zdá se, že kombinace obsahující kasopitant a aprepitant jsou z hlediska dosažení CR účinnější než kombinace obsahující rolapitant. Žádné ze srovnání nezjistilo významné rozdíly mezi jednotlivými režimy v míře dosažení stavu bez významné nevolnosti.

(mkd)

Zdroj: Abdel-Rahman O. Neurokinin-1 inhibitors in the prevention of nausea and vomiting from highly emetogenic chemotherapy: a network meta-analysis. Ther Adv Med Oncol. 2016 Sep; 8 (5): 396–406, doi: 10.1177/1758834016654902

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Existuje farmakogenetické pozadí chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV)?

Chemoterapií indukovaná nauzea a zvracení mohou mít taktéž genetické pozadí. Farmakogenetika této komplikace dosud nebyla zcela prozkoumaná, ale přinejmenším existuje několik kandidátních genů, jež by vliv mohly mít. Přinášíme stručný nástin oblastí, které jsou či mohou být zkoumány.

Postavení NEPA v antiemetické profylaxi

Nevolnost a zvracení v léčbě onkologických pacientů je multifaktoriální proces, na němž se podílí řada receptorů, a proto je obtížné najít vhodný léčivý přípravek k jejich ovlivnění. První dostupná fixní kombinace palonosetronu s netupitantem (NEPA) představuje možnost ovlivnění dvou hlavních signalizačních drah, jež jsou zodpovědné za tyto nepříjemné vedlejší účinky chemoterapie.

Aktualizace doporučení v prevenci nauzey a zvracení pro vícedenní a vysokodávkovou chemoterapii a průlomovou nauzeu a zvracení

V roce 2015 byla na setkání Mezinárodní asociace pro podpůrnou léčbu v chemoterapii (MASSC) ustavena komise expertů, která na základě publikovaných studií vypracovala aktualizaci posledních doporučení léčby chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV). Následující článek přináší přehled aktualizací pro léčbu průlomové CINV a CINV indukované vícedenní a vysokodávkovou chemoterapií.Všechny novinky