STATINY, CHOLESTEROL A PENÍZE


Authors: M. Prokeš
Authors‘ workplace: Infopharm, a. s., Praha
Published in: Listy rev. Lék., 9, 2005, č. 3, s. 51-55

Overview

Jednou z příčin rostoucích nákladů na léky je rozšiřování nových léčebných metod, u kterých je prokázáno, že prodlužují život pacientů. V některých případech se však stírá rozdíl mezi pojmem „pacient“ a „normální, zdravý jedinec“, neboť tyto nové metody s určitou pravděpodobností dokáží prodloužit život i jedincům, kteří nejeví známky žádné choroby. Příkladem jsou léky na snižování cholesterolu – statiny. V článku je provedena modelace nákladů na tyto léky, ze které vyplývá, že při optimální léčbě každého druhého jedince, u kterého by pravděpodobně došlo k prodloužení života, by náklady stouply zhruba na dvoj- až trojnásobek. V určitých věkových skupinách by většina obyvatel ČR měla z těchto léků užitek. Tyto léky nejsou pro většinu občanů finančně nedostupné. Nabízí se otázka, zda by na tyto léky neměli pojištěnci přispívat alespoň 50 % z celkové ceny, neboť ani základní životní potřeby, jako je strava, voda, ošacení apod., nejsou občanům ČR poskytovány zdarma. Alternativou by bylo vymezení výrazně zúžené skupiny pacientů, kterým by byly statiny hrazeny.

Klíčová slova:
náklady na léky – léky na snižování cholesterolu – statiny


Labels
Medical assessment Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account