K problematice klasifikace infekcí měkkých tkání


Authors: M. Plodr 1;  P. Čermák 2;  Ferko A.# 1,3
Authors‘ workplace: Katedra válečné chirurgie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany Hradec Králové vedoucí katedry: doc. MUDr. A. Ferko, CSc. 1;  Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové přednosta: doc. RNDr. V. Buchta, CSc. 2;  Chirurgická klinika Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové přednosta: doc. MUDr. A. Ferko, CSc. 3
Published in: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 11, s. 560-565.
Category: Monothematic special - Original

Overview

Autoři předkládají souhrnné sdělení týkající se problematiky klasifikace infekcí měkkých tkání. Kromě etiopatogeneze a klasifikace jsou rovněž zmíněny jednotlivé klinické jednotky s důrazem na nekrotizující procesy a základní principy jejich léčby. Závěrem jsou prezentována data vlastního pozorování s výsledky kultivačních vyšetření na chirurgické a ortopedické klinice ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Klíčová slova:
infekce chirurgické rány – NSTI – fasciitida – myonek


Labels
Surgery Orthopaedics Trauma surgery
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account