Endoskopické řešení iatrogenního poškození jícnu


Authors: P. Vyhnálek *;  L. Sákra;  T. Daněk;  J. Šiller;  K. Havlíček;  J. Hájek *;  P. Sillinger *
Authors‘ workplace: Interní klinika KN Pardubice, přednosta prof. MUDr. J. Kvasnička, CSc. Chirurgická klinika KN Pardubice, přednosta doc. MUDr. K. Havlíček, CSc. Ústav zdravotnických studií Univerzity Pardubice *
Published in: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 1, s. 6-8.
Category: Monothematic special - Original

Overview

Kazuistika pojednává o úspěšné léčbě iatrogenní perforace distálního jícnu s podkožním emfyzémem, pneumoperitoneem i pneumomediastinem. V terapii byly použity endoklipy a klasická konzervativní léčba. Pacient byl ošetřen 3 hodiny po vzniku poranění, nebyly zaznamenány časné ani pozdní komplikace spojené s perforací.

Klíčová slova:
perforace jícnu – endoklipy


Labels
Surgery Orthopaedics Trauma surgery
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account