Pasivní kouření1. Ë·st: ZdravotnÌ d˘sledky


: Překlad;  E. Úprava Králíková;  V. Himmerová
: Čas. Lék. čes. 2004; : 52-54
:

Práce je prvním ze dvou sdělení a zabývá se ochranou před pasivním kouřením. Druhá čast bude publikována přištíměsíc a bude zaměřena na zdravotní politiku ochrany nekuřáků před pasivním kouřením.

Klíčová slova:
pasivní kouření, zdravotní důsledky.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account