11 Akútne ochorenie u pacienta s diabetes mellitus


Authors: Marián Mokáň;  Peter Galajda
Published in: Forum Diab 2021; 10(Supplementum 2): 127
Category:

Akútne interkurentné ochorenie (tab. 11.1–3) predstavuje u pacienta s DM stresovú situáciu so zvýšenou sekréciou kontraregulačných hormónov, zníženou pohybovou aktivitou a zvýšenou hladinou glykémie napriek zníženému príjmu potravy alebo vracaniu či nauzey počas takéhoto ochorenia. V záujme predchádzania rozvoja diabetickej ketoacidózy (DKA) a hypoglykémie by mal byť pacient liečený inzulínom edukovaný, že v prípade akútneho ochorenia je potrebné časté monitorovanie glykémie a ketolátok v moči (každé 2–4 hodiny, resp. vždy pri močení) a že je vždy vhodné skontaktovať sa so svojím diabetológom. Dôležitým údajom pre lekára je, či je pacient schopný príjmu potravy, resp. či pociťuje nevoľnosť alebo opakovane vracia.

Tab. 11.1 | Akútne ochorenie, pri ktorom pacient nevracia, nemá nauzeu a fyzická aktivita je prakticky
normálna (napr. bežná viróza)
Tab. 11.1 | Akútne ochorenie, pri ktorom pacient nevracia, nemá nauzeu a fyzická aktivita je prakticky normálna (napr. bežná viróza)

Tab. 11.2 | Akútne ochorenie, pri ktorom pacient nevracia, ale fyzická aktivita je redukovaná<br>
(pacient musí ležať v posteli)
Tab. 11.2 | Akútne ochorenie, pri ktorom pacient nevracia, ale fyzická aktivita je redukovaná
(pacient musí ležať v posteli)

Tab. 11.3 | Akútne ochorenie sprevádzané vracaním alebo nauzeou – po podaní obyčajnej rannej dávky
inzulínu
Tab. 11.3 | Akútne ochorenie sprevádzané vracaním alebo nauzeou – po podaní obyčajnej rannej dávky inzulínu
DKA – diabetická ketoacidóza
Pri akútnom ochorení sprevádzanom vracaním, nauzeou alebo nechuťou do jedenia – pred podaním rannej dávky inzulínu: podanie inzulínu sa ani v tomto prípade nesmie opomenúť, aby sa nezvýšilo riziko rozvoja DKA.


Labels
Diabetology Endocrinology Internal medicine

Article was published in

Forum Diabetologicum

Issue Supplementum 2

2021 Issue Supplementum 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account