Infekce močových cest u dětí


: J. Gut
: Dětské oddělení NsP, Česká Lípa přednosta MUDr. J. Gut
: Čes-slov Pediat 2005; 60 (7): 408-416.
: Postgraduate Education

V souhrnném článku jsou zmíněny nomenklaturní otázky, problematika diagnostických kritérií, rizikových faktorů pro vznik infekce, dlouhodobých rizikových faktorů pro renální parenchym, zvláště VUR, léčebných a vyšetřovacích postupů. I přes intenzivní aktivity v této oblasti není řada stávajících závěrů podepřena spolehlivými studiemi.

Klíčová slova:
děti, infekce močových cest


Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account