Prevalence atopické dermatitidy u dětí v ordinaci kožních lékařů


Authors: H. Kollárová;  V. Janout
Authors‘ workplace: Ústav preventivního lékařství LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Published in: Čes-slov Derm, , 2002, No. 1, p. 3-6
Category:

Overview

Atopická dermatitida je považována za závažné kožní atopické onemocnění, které může u řady jedinců přejít do dermorespiračního syndromu.Frekvence atopické dermatitidy je udávána jako stoupající, cflem studie bylo odhadnout prevalenci této nemoci u dětí ve městě Olomouc.Údaje byly získány od kožních lékařů na klinice kožních chorob FN Olomouc, z kožního oddělení Vojenské nemocnice Olomouc a od terénních odborných kožních lékařů ve městě Olomouc. Zjištěná prevalence atopické dermatitidy u dětí ve věkové skupině 0-18 let byla 0,73 % což pravděpodobně svědčí o tom, že kožní lékaři ošetřují a dispenzarizují jen závažnější případy tohoto onemocnění a že většina je ošetřována u dětských lékařů. Vysoká pozitivita rodinné anamnézy (35,8 %) otevírá prostor pro primární prevenci v těchto rodinách. Vyšetření IgE protilátek bylo poměrně málo využíváno. Přechod do závažnější formy respiračního atopického onemocnění byl zjištěn jen v 2,6 % případů.

Klíčová slova:
atopická dermatitida - prevalence u dětí - epidemiologická studie

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric dermatology & STDs
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account