Srovnání inhalačních beta2-mimetik s dlouhodobým působením (formoterol vs. salmeterol)


: P. Kollár;  H. Kotolová
: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Ústav humánní farmakologie a toxikologie
: Čes. slov. Farm., 2006; 55, 230-235
: Review Articles

Astma je vážným celosvětovým zdravotnickým problémem. Lidé všech věkových skupin ve všech zemích světa trpí tímto chronickým onemocněním dýchacích cest, které může mít velmi těžký a někdy i fatální průběh. Většina ß2-mimetik s rychlým nástupem účinku působí 4 až 6 hodin. Inhalační ß2-mimetika s dlouhodobým působením (LABA), formoterol a salmeterol, mají dobu účinku delší než 12 hodin. Formoterol a salmeterol představují důležitý pokrok ve zvládnutí astmatu, především v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy (IKS). Jejich účinné bronchodilatační vlastnosti a dlouhodobé zlepšení plicních funkcí poskytují pacientům významný klinický přínos. Jak formoterol, tak salmeterol jsou silnými a účinnými beta2-agonisty, jejich rozdílná chemická struktura však způsobuje odlišné farmakologické vlastnosti. Vzhledem k tomu, že nástup účinku salmeterolu je pomalejší, neměl by být používán k léčbě akutních příznaků ani v léčbě rychle se zhoršujícího astmatu. Formoterol má rychlý nástup účinku a vysokou vnitřní aktivitu, díky čemuž může být používán pro úlevovou léčbu. Tato práce si klade za cíl charakterizovat a porovnat vlastnosti ß2-mimetik s dlouhodobým působením, s podrobnějším zaměřením na jejich dva zástupce formoterol a salmeterol.

Klíčová slova:
astma – LABA – formoterol – salmeterol


Labels
Pharmacy Clinical pharmacology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account