Flavonoidy – hlavné obsahové látky listov Holodiscus discolor (Pursh) Maxim.


: M. Haladová;  E. Eisenreichová;  M. Mrižová;  D. Grančai;  K. Ubik 1
: Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky ;  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha 1
: Čes. slov. Farm., 2006; 55, 242-244
: Original Articles

Práca sa zaoberá izoláciou a identifikáciou flavonoidov prítomných v listoch Holodiscus discolor (Pursh) Maxim. (Rosaceae). Z metanolového extraktu boli izolované tri flavonoidové glykozidy flavonolového typu: kempferol–3–O–ramnozid, kvercetín–3–O–glukozid (izokvercitrín) a kvercetín–3–O–ramnozid (kvercitrín), ktoré boli identifikované pomocou fyzikálno-chemických metód, porovnaním so štandardmi a literatúrou. Z rastlinného druhu Holodiscus discolor (Pursh) Maxim. boli izolované prvýkrát.

Klúčové slová:
Holodiscus discolor (Pursh) Maxim. – Rosaceae – flavonoidové glykozidy


Labels
Pharmacy Clinical pharmacology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account