Výsledky chirurgické terapie meralgia paresthetica 15 pacientů


Authors: J. Lodin 1,2;  Š. Brušáková 3;  D. Kachlík 4;  M. Sameš 1;  I. Humhej 1,4
Authors‘ workplace: Department of Neurosurgery, J. E. Purkyne University, Masaryk Hospital, Krajská Zdravotní a. s., Ústí nad, Labem, Czech Republic 1;  Faculty of Medicine in Plzeň, Charles, University, Plzeň, Czech Republic 2;  Department of Neurology, J. E. Purkyne University, Masaryk, Hospital, Krajská Zdravotní a. s., Ústí nad Labem, Czech Republic 3;  Department of Anatomy, Second, Faculty of Medicine in Prague, Charles, University, Prague, Czech Republic 4
Published in: Cesk Slov Neurol N 2022; 85(1): 38-43
Category: Original Paper
doi: 10.48095/cccsnn202238

Overview

Cíl: Cílem této studie byla prezentace výsledků terapie syndromu meralgia paresthetica (MP) na našem pracovišti a souhrn současných chirurgických strategií v léčbě. Metodika: Diagnóza MP byla stanovena na základě kombinace typických klinických příznaků, negativního nálezu na MR bederní páteře, elektrofyziologických a ultrasonografických vyšetření nervus cutaneus femoris lateralis (lateral femoral cutaneous nerve; LFCN) a diagnostického nervového bloku. V případech selhání konzervativní terapie byla provedena chirurgická neurolýza LFCN. V případě přetrvávajících obtíží, byla pacientům nabídnuta chirurgická neurotomie. Výsledky: Patnáct pacientů (13 mužů, 2 ženy) bylo chirurgicky léčeno pro MP v letech 2006 -2020. Jedenáct případů mělo klasifikovanou idiopatickou a čtyři iatrogenní příčinu. Kromě typických bolestí, parestezií a dysestezie anterolaterální části stehna, mělo 13 pacientů také hypestezii v této oblasti. Průměrná předoperační hodnota bolesti hodnocená dle Visuální analogové škály (VAS) byla 8,4, která rok po chirurgické dekompresi klesla na průměr 2,2. Tři pacienti byli nespokojeni s výsledkem chirurgické neurolýzy (VAS nad 7), všichni měli iatrogenní příčinu MP. Z těchto tří pacientů jeden zvolil chirurgickou neurotomii LFCN. Závěr: Chirurgická neurolýza LFCN je efektivní terapie MP v případech, kdy konzervativní terapie selže. Neurotomie, i když jasně účinná, byla vyhrazena pro případy neúspěšné neurolýzy, protože je doprovázena trvalou hypestézií anterolaterálního stehna.

Klíčová slova:

neuropatie – meralgia paresthetica – neurolýza – neurotomie – dekomprese


Sources

1. Ivins GK. Meralgia paresthetica, the elusive diagnosis: clinical experience with 14 adult patients. Ann Surg 2000; 232(2): 281–286. doi: 10.1097/ 00000658- 200008000-00019.

2. Seror P, Seror R. Meralgia paresthetica: clinical and electrophysiological diagnosis in 120 cases. Muscle Nerve 2006; 33(5): 650–654. doi: 10.1002/ mus.20507.

3. Sanjaya A. Meralgia paresthetica: finding an eff ective cure. Postgrad Med 2020; 132(1): 1–6. doi: 10.1080/ 00325481.2019.1673582.

4. Grossman MG, Ducey SA, Nadler SS et al. Meralgia paresthetica: diagnosis and treatment. J Am Acad Orthop Surg 2001; 9(5): 336–344. doi: 10.5435/ 00124635- 200109000-00007.

5. Cheatham SW, Kolber MJ, Salamh PA. Meralgia paresthetica: a review of the literature. Int J Sports Phys Ther 2013; 8(6): 883–893.

6. Khalil N, Nicotra A, Rakowicz W. Treatment for meralgia paraesthetica. Cochrane Database Syst Rev 2012; 12(12): CD004159. doi: 10.1002/ 14651858.CD004 159.pub3.

7. Hirabayashi H, Takahashi J, Hashidate H et al. Characteristics of L3 nerve root radiculopathy. Surg Neurol 2009; 72(1): 36–40. doi: 10.1016/ j.surneu.2008.08.073.

8. Tagliafico AS, Torri L, Signori A. Treatment of meralgia paresthetica (Lateral Femoral Cutaneous Neuropathy): a meta-analysis of ultrasound-guided injection versus surgery. Eur J Radiol 2021; 139: 109736. doi: 10.1016/ j. ejrad.2021.109736.

9. Tagliafico A, Serafini G, Lacelli F et al. Ultrasoundguided treatment of meralgia paresthetica (lateral femoral cutaneous neuropathy): technical description and results of treatment in 20 consecutive patients. J Ultrasound Med 2011; 30(10): 1341–1346. doi: 10.7863/ jum.2011.30.10.1341.

10. Palamar D, Misirlioglu TO, Arslan H et al. Adding an ultrasound scan before the injection reveals a rare cause of meralgia paresthetica: inguinal lymphadenomegaly. Am J Phys Med Rehabil 2020; 99(8): e93. doi: 10.1097/ PHM.0000000000001279.

11. Oh SJ. Clinical electromyography: nerve conduction studies. Philadelphia: Williams & Wilkins 2003.

12. Russo MJ, Firestone LB, Mandler RN et al. Nerve conduction studies of the lateral femoral cutaneous nerve. Implications in the diagnosis of meralgia paresthetica. Am J Electroneurodia gnostic Technol 2005; 45(3): 180– 185.

13. Lu VM, Burks SS, Heath RN et al. Meralgia paresthetica treated by injection, decompression, and neurectomy: a systematic review and meta-analysis of pain and operative outcomes. J Neurosurg 2021; 1–11. doi: 10.3171/ 2020.7.JNS202191.

14. Aszmann OC, Dellon ES, Dellon AL. Anatomical course of the lateral femoral cutaneous nerve and its susceptibility to compression and injury. Plast Reconstr Surg 1997; 100(3): 600–604. doi: 10.1097/ 00006534- 199709000-00008.

15. de Ruiter GC, Wurzer JA, Kloet A. Decision making in the surgical treatment of meralgia paresthetica: neurolysis versus neurectomy. Acta Neurochir (Wien) 2012; 154(10): 1765–1772. doi: 10.1007/ s00701-012-1431-0.

16. Payne R, Seaman S, Sieg E et al. Evaluating the evidence: is neurolysis or neurectomy a better treatment for meralgia paresthetica? Acta Neurochir (Wien) 2017; 159(5): 931–936. doi: 10.1007/ s00701-017-3136-x.

17. de Ruiter GC, Kloet A. Comparison of eff ectiveness of diff erent surgical treatments for meralgia paresthetica: results of a prospective observational study and protocol for a randomized controlled trial. Clin Neurol Neurosurg 2015; 134: 7–11. doi: 10.1016/ j.clineuro.2015.04. 007.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 1

2022 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account