Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Život s inhibitorem: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Prevalence obezity u hemofiliků a její vliv na zdravotní stav těchto pacientů

Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Téma: Život s inhibitorem

Vydáno: 1.2.2018

Prevalence obezity u hemofiliků a její vliv na zdravotní stav těchto pacientů

Obezita je spojena se zvýšeným rizikem více než 200 dalších nemocí, zhoršenou kvalitou života i rizikem předčasného úmrtí. Souhrnný článek publikovaný v časopisu Haemophilia se věnuje prevalenci obezity u pacientů s hemofilií a jejímu vlivu na péči o tyto pacienty.

Zdravotní i farmakoekonomické souvislosti

Prevalence obezity se u osob s hemofilií neliší od běžné populace. Například data ze Spojených států amerických ukazují, že prevalence nadváhy u dospělých osob s hemofilií se pohybuje mezi 15 a 59 %, u dětí pak mezi 15 a 21 %. Pokud jde o obezitu, prevalence u dospělých osob s hemofilií je udávána v rozmezí 18−36 % a u dětí 17−22 %.

Vliv obezity na výsledky léčby u těchto pacientů sledovalo jen málo studií, dostupná data však naznačují, že hmotnost hemofilického pacienta má vliv na rozsah pohybu v kloubech dolních končetin a funkční disabilitu, což může podstatně ovlivnit celkovou kvalitu života pacientů. Data týkající se tendence ke krvácení u obézních pacientů s hemofilií nejsou jednoznačná, nicméně u některých z nich může po mírném snížení hmotnosti dojít ke snížení četnosti krvácení do kloubů.

Nelze pominout ani fakt, že konvenční dávkování substituční terapie deficientního koagulačního faktoru je založeno na hmotnosti pacienta, což u hemofiliků trpících obezitou či nadváhou vede ke zvýšeným výdajům na léčbu. Redukce hmotnosti tak u těchto nemocných přináší i farmakoekonomické benefity.

Vhodné intervence a důležitost sledování pacientů

Podle doporučení medicíny založené na důkazech jsou pro redukci hmotnosti u hemofilických pacientů vhodné behaviorální strategie s cílem snížit kalorický příjem a zvýšit fyzickou aktivitu, farmakoterapie a u vybraných pacientů i chirurgická léčba. Fyzická aktivita může u pacientů s hemofilií zvyšovat riziko krvácení, a zdravotníci by proto současně s doporučením větší fyzické aktivity měli pacientům poradit konkrétní typ a intenzitu cvičení, upravit léčbu tak, aby odpovídala rozsahu cvičení, a edukovat pacienty, jak lze potenciální krvácení spojené se cvičením zvládat.

Vliv obezity na život a zdraví pacientů s hemofilií je v širším kontextu zatím neznámý, již nyní se však zdá, že prevalence obezity je u těchto pacientů vysoká a má důležitý vliv na funkci kloubů, fyzickou disabilitu a venózní přístupy pro administraci substituční terapie. Snížení hmotnosti pak má pro pacienty s hemofilií i další výhody, stejně jako v běžné populaci. Odborníci pečující o pacienty s hemofilií by každopádně měli hmotnost svých pacientů sledovat a v případě nutnosti se poradit se specialisty ohledně jejího snížení.

(epa)

Zdroj: Kahan S., Cuker A., Kushner R. F. et al. Prevalence and impact of obesity in people with haemophilia: review of literature and expert discussion around implementing weight management guidelines. Haemophilia 2017 Nov; 23 (6): 812−820; doi: 10.1111/hae.13291.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Riziko vytvoření inhibitorů není nikdy nulové

Ačkoli se hemofilici potýkají s řadou vážných problémů, většina z nich má schůdné řešení a je možné se naučit s nimi žít. Co jim ale může opravdu komplikovat život a léčbu?

Kvalita života a úroveň sebevědomí mladých hemofiliků podle nizozemského průzkumu

Vliv poruch srážlivosti krve (hemofilie A, B a von Willebrandova choroba) na vývoj osobnosti po emocionální a sociální stránce není častým předmětem odborného zájmu. Výzkum provedený mezi mladými dospělými v Nizozemsku se proto soustředil právě na kvalitu života související se zdravím (HRQOL – health-related quality of life), významné body ve vývoji osobnosti i úroveň sebevědomí. Tyto aspekty autoři porovnávali se zdravými vrstevníky.Všechny novinky