Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Život s inhibitorem: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Bolest jako problém u osob s hemofilií

Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Téma: Život s inhibitorem

Vydáno: 5.3.2018

Bolest jako problém u osob s hemofilií

Bolest tvoří významnou komplikaci terapie osob s hemofilií. Skupina odborníků diskutovala na toto téma v rámci 14. setkání Zürich Haemophilia Forum v říjnu 2014.

Bolest je důležitým problémem

Kloubní bolest je častým problémem spojeným s hemofilií. Bolest jednoho či více kloubů je denní realitou až u dvou třetin pacientů s těžkou hemofilií. 

Bolest se dělí na akutní a chronickou. Chronická bolest ovlivňuje také oblast emocionální – může zvyšovat incidenci deprese, úzkosti, iritability, hněvu či frustrace. Nedobře kontrolovaná bolest může vést například k chronickému užívání narkotik nebo alkoholové závislosti. Ke zhoršení chronické bolesti dochází také pod vlivem stresu či únavy.

Bolest je ovlivněna řadou faktorů. Mezi ně patří například vnímavost pacienta k bolesti, jeho vlastní zkušenost s bolestí a míra odpovědi na bolest. Z tohoto důvodu je nutný individualizovaný přístup k její léčbě.

Bylo prokázáno, že bolest kloubu není vždy jasnou známkou krvácení. I když je akutní bolest nejčastěji spojena s krvácením, je nutno myslet také na jiné zdravotní komplikace (například zlomeniny). Navíc pacienti s pokročilou artropatií často obtížně odlišují akutní krvácení od chronické artritické bolesti.

Efektivní kontrola bolesti je nezbytná

Právě efektivní kontrola bolesti je jedním z pilířů péče o hemofiliky. V praxi tvoří základ léčby substituční terapie. Profylaxe zahrnující pravidelnou substituci deficitního faktoru nebo v indikovaných případech u pacientů s inhibitorem podávání bypassových přípravků snižuje pravděpodobnost krvácení, a tedy i bolesti spojené s krvácením. On demand terapie na druhé straně urychluje vstřebání krvácení a tím pádem také vede k úlevě od bolesti.

V kontrole bolesti má často roli terapie zahrnující podání analgetik, klid, ledování, kompresi, elevaci, ale i fyzioterapeutické postupy. Přínosem může být kombinace analgetik, která působí odlišnými mechanismy účinku. V indikovaných případech může akutní kloubní bolest zmírnit aspirace kloubu, chronickou bolest pak intraartikulární podání steroidů.

V dlouhodobém pohledu může být nezbytná eskalace profylaxe. U degenerativních změn je indikováno chirurgické řešení (například synovektomie, výkony na kloubu nebo kloubní výměna).

Závěr

Ať už je v rámci kontroly bolesti zvolen jakýkoliv postup, je nezbytné pravidelně bolest monitorovat. Je-li to nezbytné, pak je vhodná spolupráce mezi hematologem, fyzioterapeutem a specialistou na léčbu bolesti.

(eza)

Zdroj: Aurswald G., Dolan G., Duffy A. et al. Pain and pain management in haemophilia. Blood Coagul Fibrinolysis 2016; 27 (8): 845–854, doi: 10.1097/MBC.0000000000000571.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sportovní aktivity u pacientů s poruchami srážlivosti krve

Problematikou sportování u pacientů s hemofilií se zabývá řada odborných společností. Doporučení lze hledat v materiálech americké Národní nadace pro hemofilii (NHF – National Hemophilia Foundation), Kanadské hemofilické společnosti (CHS – Canadian Hemophilia Society) či Světové hemofilické federace (WFH – World Federation of Hemophilia). Z jejich publikací lze stejně jako z řady mezinárodních studií čerpat aktuální informace a doporučení související s fyzickou aktivitou pacientů s poruchami srážlivosti krve.

Prevalence obezity u hemofiliků a její vliv na zdravotní stav těchto pacientů

Obezita je spojena se zvýšeným rizikem více než 200 dalších nemocí, zhoršenou kvalitou života i rizikem předčasného úmrtí. Souhrnný článek publikovaný v časopisu Haemophilia se věnuje prevalenci obezity u pacientů s hemofilií a jejímu vlivu na péči o tyto pacienty.

Riziko vytvoření inhibitorů není nikdy nulové

Ačkoli se hemofilici potýkají s řadou vážných problémů, většina z nich má schůdné řešení a je možné se naučit s nimi žít. Co jim ale může opravdu komplikovat život a léčbu?Všechny novinky