Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Zneužití benzodiazepinů s buprenorfinem je méně toxické než s metadonem

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 5.5.2014

Zneužití benzodiazepinů s buprenorfinem je méně toxické než s metadonem

Toxicita současného nelegálního užití benzodiazepinů a buprenorfinu je nižší než nepředepsaná kombinace benzodiazepinů s metadonem. Americká retrospektivní analýza zahrnující 764 případů zneužití buprenorfinu nebo metadonu v kombinaci s benzodiazepiny ukázala nižší podíl hospitalizací a méně fatálních případů u buprenorfinu v porovnání s metadonem.

U jedinců, kteří zneužívají buprenorfin nebo metadon, je časté nelegální užívání více látek. Cílem této nedávno publikované studie bylo porovnat míru toxicity současného užití buprenorfinu nebo metadonu s benzodiazepiny. Autoři využili údaje z národní toxikologické databáze USA. Zahrnuli případy zneužití kombinace těchto látek u dospělých osob z období 2002 až 2010, které byly zdokumentovány až do vyřešení stavu. Vyřazeny byly případy, kde byly zneužity ještě další látky.

Případů s metadonem bylo do analýzy zahrnuto 692, s buprenorfinem 72. Klinickými projevy zneužití kombinace metadonu nebo buprenorfinu s benzodiazepiny byly letargie (v 71,1 %, resp. 59,7 %), útlum dýchání (v 29,0 %, resp. 15,3 %), kóma (v 22,4 %, resp. 5,6 %), respirační zástava (v 4,5 %, resp. 0 %), hypotenze (v 11,8 %, resp. 2,8 %) a srdeční zástava (v 1,9 %, resp. 0 %). Ve skupině případů s metadonem byla 4× vyšší pravděpodobnost podání naloxonu (60,4 % vs. 15,3 %) nebo nutnost intubace (16,3 % vs. 4,2 %) než u případů s buprenorfinem. Rovněž podíl hospitalizací byl vyšší ve skupině s metadonem (67,3 % vs. 43,3 %). Počet úmrtí dosáhl při zneužití metadonu v kombinaci s benzodiazepiny 16, zatímco při zneužití kombinace buprenorfin – benzodiazepiny nebyl zaznamenán žádný smrtelný případ.

V této analýze bylo současné zneužití buprenorfinu s benzodiazepiny spojeno s významně nižší toxicitou, než když byl s benzodiazepiny nelegálně aplikován metadon.

(zza)

Zdroj: Lee S. C., Klein-Schwartz W., Doyon S., et al. Comparison of toxicity associated with nonmedical use of benzodiazepines with buprenorphine or methadone. Drug Alcohol Depend. 2014 May 1; 138: 118–23; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.02.014. Epub 2014 Feb 23.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Problematické užívání opioidů u pacientů s chronickou bolestí

U třetiny pacientů léčených opioidy z důvodu chronické bolesti bylo zjištěno potenciálně problematické užívání. Jednalo se o pacienty, u nichž nebyla diagnostikována závislost ani zneužívání těchto látek. Problematické užívání opioidů definované jako rychlé zvýšení dávky nebo získání receptů od pěti a více různých lékařů bylo spojeno s významně větším využíváním zdravotních služeb a vyššími náklady na zdravotní péči.

Buprenorfin–naloxon a metadon snižují užívání nelegálního buprenorfinu a riziko HIV

Substituční léčba kombinací buprenorfin–naloxon nebo metadonem vedla u jedinců závislých na opioidech, kteří si injekčně aplikovali nelegálně získaný buprenorfin, ke snížení jeho užívání i užívání jiných nelegálních opioidů a omezila rizikové chování z hlediska HIV.

Sexuální dysfunkce je častější při substituční léčbě metadonem než u buprenorfinu

Metaanalýza 16 studií zahrnující 1 570 osob se substituční léčbou z důvodu závislosti na opioidech ukázala, že výskyt sexuální dysfunkce u mužů je častější při podávání metadonu než při substituční léčbě buprenorfinem.Všechny novinky