Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Znaky patologické závislosti na opioidních analgetikách

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 1.7.2015

Znaky patologické závislosti na opioidních analgetikách

Závislost na opioidních analgetikách na předpis je závažným problémem, jehož prevalence neustále narůstá. Jednoznačný symptom zneužívání či závislosti na lécích neexistuje, a je proto nutné tuto diagnózu stanovit delším pozorováním. Mezi rizikové pacienty patří pacienti mladší a s psychiatrickými komorbiditami.

Podle doporučení Německé společnosti pro léčbu bolesti jsou varovné známky patologické závislosti následující:

 • Pacient hůře zvládá nároky svého pracovního, rodinného a společenského života.
 • Začíná odmítat jiné možnosti léčby (např. fyzioterapii).
 • Nechce přistoupit na změnu léčby (dávkování, preparát), ačkoli trpí výraznými nežádoucími účinky léku.
 • Hledá jiné vysvětlení nezamýšlených psychologických účinků (euforie, sedace).
 • Užívá lék i k léčbě jiných potíží.
 • Nedodržuje předepsané dávkování, většinou si nekontrolovaně sám zvyšuje dávky.
 • Vyžaduje častější předpis krátce působících opioidů.
 • Opakovaně „ztrácí“ recepty.
 • Snaží se si opioidy „vypůjčit“ od ostatních pacientů, známých či příbuzných.
 • Pokouší se získat recepty na opioidy i u jiných lékařů, v nemocnici či na pohotovosti. Svého ošetřujícího lékaře o tom přitom neinformuje.
 • Žádá o preparáty, které je možné užít i jinak, než je doporučeno, a často je tak i užívá (např. užívá injekčně preparáty k perorálnímu podání).
 • Vyžaduje zvyšování dávek nebo předpis léku do zásoby.
 • Agresivně se dožaduje předpisu silnějších preparátů.
 • Je závislý na alkoholu nebo drogách (možno ověřit toxikologickým vyšetřením moči). 
 • Distribuuje nebo prodává předepsané opioidy, padělá recepty, léky krade.

Velká část pacientů závislých na preskripčních opioidech má současně další psychopatologie. Této problematice se ve své studii věnuje Margaret Griffin s kolegy. Jejich práce zkoumala asociaci mezi psychiatrickými diagnózami a sociodemografickými a klinickými charakteristikami u pacientů, kteří kvůli závislosti na preskripčních opioidech podstupovali léčbu buprenorfinem-naloxonem. V této studii byly sociodemografické charakteristiky podobné mezi pacienty, kteří kromě závislosti měli/neměli další psychiatrickou diagnózu. Psychiatrická diagnóza se 1,6× častěji vyskytovala u žen. Pacienti s psychiatrickou diagnózou byli na začátku léčby v horším celkovém stavu, nicméně po 12 týdnech léčby buprenorfinem-naloxonem na tom byli naopak lépe než pacienti bez dalšího onemocnění.

(epa)

Zdroj: Federführende Fachgesellschaft: Deutsche Schmerzgesellschaft. Empfehlungen der S3 - Leitlinie „Langzeitanwendung von Opioiden bei nicht tumorbedingten Schmerzen - LONTS“. AWMF online 1/2015.

Griffin M. L., Dodd D. R., Potter J. S., et al. Baseline characteristics and treatment outcomes in prescription opioid dependent patients with and without co-occurring psychiatric disorder. Am J Drug Alcohol Abuse. 2014 March; 40 (2): 157–162. doi: 10.3109/00952990.2013.842241

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pravidla bezpečného předepisování opioidních analgetik a rizika rozvoje závislosti

Chronická bolest je pro pacienta zdrojem velkých tělesných, duševních i sociálních útrap, její biologická úloha je však minimální. Zatímco cílem léčby akutní bolesti je odstranění její příčiny a uzdravení pacienta, u chronické bolesti není již kauzální léčba často možná, a cílem terapie je proto samotná úleva od bolesti, zvýšení funkční zdatnosti pacienta a zlepšení kvality jeho života.

Potenciál vzniku závislosti při léčbě bolesti opioidními analgetiky

Americká studie z roku 2013 provedená u osob se závislostí na předepisovaných opioidech ukázala častý současný výskyt bolesti. Většina těchto osob začala preskripční opioidy užívat z důvodu léčby bolesti a zmírnění bolesti je hlavním motivem užívání těchto léků i ve fázi vytvoření závislosti.

Nová kritéria závislosti na předepsaných opioidech u pacientů s chronickou léčbou bolesti

Opioidy jsou schopny vyvolat silné euforické účinky a u citlivých jedinců rychle způsobují závislost. Euforické účinky vedou k dalšímu vyhledávání léku (tzv. pozitivní posílení). U pacientů léčených opioidy z důvodu nádorové bolesti je euforický účinek opioidů otupen. V těchto případech může být závislost vyvolána nepříjemnými příznaky z vysazení, kdy k vyhledávání léku vede snaha zbavit se anhedonie, hyperalgezie a noradrenergních účinků (tzv. negativní zesílení). Dalším důsledkem dlouhodobého užívání opioidů může být tolerance, tedy potřeba vyšších dávek k dosažení stejného účinku. Narůstající tolerance může vést rovněž k příznakům z vysazení. U pacientů, kteří užívají opioidy k léčbě bolesti, nemusí být důvodem vyhledávání léku vždy jen závislost. Další důvody můžou zahrnovat zkušenosti, vzpomínky na neléčenou bolest, zmírnění bolesti po užití léku a příznaky z vysazení.Všechny novinky