Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Vývoj kriminality u drogově závislých osob na dlouhodobé substituční léčbě

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 14.10.2012

Vývoj kriminality u drogově závislých osob na dlouhodobé substituční léčbě

Šestileté sledování osob závislých na opiátech, které užívaly substituční léčbu ve studii PREMOS, ukázalo významné snížení kriminality, a to jak trestných činů po požití drogy, tak krádeží a loupežných přepadení.

Osoby závislé na opiátech mají nejen zvýšenou morbiditu a mortalitu, ale i vysoké riziko trestných činů. V prospektivní longitudinální šestileté klinické studii PREMOS byla hodnocena kriminalita a trestní stíhání osob závislých na opiátech před zahájením studie a v posledním roce sledování. Do studie byl zařazen reprezentativní vzorek 2 694 drogově závislých osob. Kriminalita byla hodnocena podle podrobného dotazníku pro lékaře i pro pacienta a podle skóre EuropASI, a to při vstupu do studie a po 6 letech substituční léčby.

Na konci studie byly získány relevantní údaje o kriminalitě od 1 147 pacientů. Většina z nich (84,5 %) byla před zahájením studie odsouzena k pokutě nebo trestu odnětí svobody. Nejčastější příčinou byly trestné činy pod vlivem drogy (u 66,8 % pacientů), krádeže (u 49,1 % pacientů) a násilná přepadení (u 22,0 % pacientů). Při hodnocení kriminality po 6 letech substituční terapie klesl podíl pacientů, kteří se podle vyplněných dotazníků dopustili v posledním roce před vyšetřením trestného činu, na 17,9 %. Podobný pokles, z 1,52 při vstupu do studie na 0,98, byl po 6 letech substituční léčby zjištěn i u položky „problémy se zákonem“ ve skóre EuropASI.

Tato dlouhodobá studie ukázala, že substituční léčba vede k významnému poklesu kriminality u osob závislých na opiátech, což je přínos, který je třeba přičíst ke zdravotním účinkům substituční léčby.

(zza)

Zdroj: Soyka M., Träder A., Klotsche J., et al. Criminal Behavior in Opioid-Dependent Patients Before and During Maintenance Therapy: 6-year Follow-Up of a Nationally Representative Cohort Sample. J Forensic Sci. 2012 Jul 30; doi: 10.1111/j.1556-4029.2012.02234.x. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Substituční léčba buprenorfinem u kojících matek

Australská studie měřila množství buprenorfinu a jeho metabolitu norbuprenorfinu v mateřském mléce žen závislých na opiátech, které užívají substituční léčbu, a hodnotila jeho nežádoucí účinky na kojence.

Zneužívání buprenorfinu jako důsledek špatné dostupnosti preskripce tohoto přípravku

Američtí autoři ukázali, že nedostupnost předepsané léčby buprenorfinem je rizikovým faktorem jeho zneužívání. Identifikovali také další rizikové faktory spojené se zneužíváním buprenorfinu.

Zahájení podávání metadonu v primární péči: studie ANRS-Methaville

Ve Francii byla nedávno dokončena studie, která porovnávala účinnost metadonu při substituční léčbě zahájené u praktického lékaře v porovnání se stejnou léčbou, která byla zahájena v centru drogové závislosti. Hodnocena byla abstinence užívání ilegálních opiátů po jednom roce léčby.Všechny novinky