Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Vliv bolesti na průběh terapie závislosti na preskripčně vázaných opioidech

Specializace: algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 9.1.2017

Vliv bolesti na průběh terapie závislosti na preskripčně vázaných opioidech

Sekundární analýza studie Prescription Opioid Addiction Treatment Study, jejíž závěry byly zveřejněny na jaře roku 2016 v časopisu Drug and Alcohol Dependence, se zabývala vlivem intenzity bolesti na užití opioidů během 12týdenní terapie buprenorfinem-naloxonem u jedinců s chronickou bolestí a závislostí na opioidech.

Koexistence chronické bolesti a závislosti na opioidech

Nemocní trpící závislostí na preskripčně vázaných opioidech udávají chronickou bolest jako hlavní důvod, proč s užíváním těchto látek začali. Prevalence chronické bolesti je v této skupině populace skutečně vysoká, její přítomnost udává 42−61 % pacientů zahajujících léčbu závislosti na opioidech vázaných na lékařský předpis. Bolest se často pojí s řadou problémů přítomných na začátku i během léčby, jako jsou závažné zdravotní problémy, psychiatrická problematika, problémy se spánkem, nezaměstnanost a další, které se u těchto pacientů ve srovnání s nemocnými bez bolesti nebo s nízkou intenzitou bolesti vyskytují častěji.

Spouštěč bažení

Účastníci výše zmíněné studie, u kterých byla v úvodu identifikována přítomnost chronické bolesti (n = 148), byli pečlivě monitorováni, co se týče intenzity bolesti. Dávka buprenorfinu se pohybovala od 8 do 32 mg 1× denně, přičemž přítomnost bolesti nepředstavovala důvod k její úpravě. Multivariabilní logistickou regresní analýzou bylo zjištěno, že se míra bolesti v daném týdnu pojí s mírou užití opioidů v týdnu následujícím, a to po celých 12 týdnů léčby. Zvyšující se intenzita bolesti může představovat spouštěč bažení po opioidech a nepříznivě narušovat kontrolní mechanismy zabraňující jejich užití.

Závěr

Výsledky studie naznačují, že přítomnost chronické bolesti nemusí nutně predikovat užití opioidů o několik týdnů později, avšak závažná bolest v určitou chvíli je spojena s vyšším rizikem jejich užití v nejbližší době. Monitorování bolesti a zvýšení frekvence lékařských kontrol během léčby závislosti na preskripčně vázaných opioidech může upozornit na rizikový moment a vést k včasné intervenci s cílem prevence relapsu onemocnění.

(veri)

Zdroj: Griffin M. L., McDermott K. A., McHugh R. K. et al. Longitudinal association between pain severity and subsequent opioid use in prescription opioid dependent patients with chronic pain. Drug Alcohol Depend 2016 Jun 1; 163: 216−221, doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.04.023.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pro úspěch léčby je zásadní klientova motivace a míra připravenosti ke změně, obojí lze pozitivně ovlivňovat

Klienti přicházejí do center substituční léčby s jedním cílem − přestat užívat drogu. Podle toho, proč přicházejí, se nacházejí v určité fázi připravenosti a různě odhodlaní k tomu, takovou změnu opravdu provést. Lékař podle toho může vhodnými způsoby pacientovu motivaci podpořit a v jeho rozhodnutí jej utvrdit.

Faktory ovlivňující zamýšlenou délku léčby závislosti na opiátech

Studie amerických autorů uveřejněná v Journal of Substance Abuse Treatment se zabývala faktory, které ovlivňují rozhodnutí klientů o délce setrvání v programu udržovací léčby opiátové závislosti buprenorfinem (BMT).

Využívání udržovací terapie v léčbě závislosti na opioidech a preference uživatelů

Podle dostupných dat splňovalo v roce 2012 kritéria abúzu či závislosti na lécích proti bolesti vázaných na lékařský předpis kolem 2,1 milionu Američanů a zhruba půl milionu jedinců v USA trpělo ve stejnou dobu některou z poruch spojených s užíváním heroinu. V obou případech je přitom pozorován vzestupný trend. V léčbě závislosti na opioidech má výsostné postavení udržovací terapie (MAT – medication assisted treatment), která snižuje riziko relapsu.Všechny novinky