Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Účinky metadonu, levometadylu a buprenorfinu na QT interval v randomizované kontrolované studii

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 11.6.2010

Účinky metadonu, levometadylu a buprenorfinu na QT interval v randomizované kontrolované studii

Přípravky používané v substituční léčbě závislosti na opioidech mají různý vliv na změny v EKG a jiné riziko vzniku komorové arytmie zvané syndrom prodlouženého QT intervalu.

Jak tyto látky vlastně mění QT interval na EKG?

Metadonhydrochlorid, levometadylacetát i buprenorfinhydrochlorid jsou v léčbě závislosti na opioidech stejně efektivní. Každý z nich blokuje gen KCNH2 (dříve hERG), který je asociován se syndromem prodlouženého QT intervalu (angl. zkr. LQTS). Někdy se tomuto syndromu nesprávně říká nemoc membránových kanálů, neboť postihuje iontové kanály myokardu. Jedná se o vzácnou komorovou arytmii. Protože jde o stav velmi vážný a ohrožující na životě, byla vypracována randomizovaná kontrolovaná studie účinků těchto tří látek u pacientů závislých na opioidech.

Randomizovaná studie v detailech

Randomizovaná dvojitě slepá studie trvala 17 týdnů. Jejím cílem bylo zjistit účinky efektivních dávek metadonu, levometadylu a buprenorfinu na délku QT intervalu. Studie zahrnovala 154 závislých pacientů, u kterých bylo provedeno vyšetření pomocí 12svodového EKG, a to první týden studie a pak každé čtyři týdny. Pacienti byli tedy rozděleni do tří skupin podle užívané látky.

Byla určena hraniční délka QT intervalu. U mužů QT interval delší než 470 milisekund a u žen delší než 490 ms byl považován za překročení této hranice. Rovněž prodloužení základní délky QT intervalu stanovené při prvním vyšetření o více než 60 ms splňovalo kritéria syndromu prodlouženého QT intervalu.

Studie dospěla k zajímavým výsledkům:

  • Ve skupině užívající metadon došlo k prodloužení QT intervalu nad stanovená kritéria ve 23 % případů.
  • Ve skupině užívající levometadyl došlo ke stejnému prodloužení ve 28 % případů.
  • Ve skupině užívající buprenorfin k prodloužení QT intervalu vůbec nedošlo (0 % případů).
  • Překročení základní délky QT intervalu o více než 60 ms nastalo v první skupině (metadon) ve 12 % případů, ve druhé skupině ve 21 % případů a ve třetí skupině (buprenorfin) ve 2 % případů.
  • U pacientů, kteří pokračovali v užívání stejných dávek metadonu a levometadylu po dobu 8 týdnů, docházelo k dalšímu postupnému prodlužování QT intervalu na EKG.

Z výsledků vyplývá, že užívání buprenorfinu je asociováno s daleko menším prodloužením QT intervalu než užívání metadonu a levometadylu. Buprenorfin je tedy v tomto ohledu nejbezpečnější alternativou.

(ercp)

Zdroje: Arch Intern Med. 2007 Dec 10; 167 (22): 2469–75

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Přecitlivělost na opiáty lze léčit sublingvální desenzitizací buprenorfinem

Při podání opioidů se objevuje přecitlivělost (hypersenzitivita) způsobená přímou aktivací žírných buněk nebo bazofilů. Hypersenzitivní reakce na opioidy velmi ztěžuje léčbu závislosti. Reakce na buprenorfin byly hlášeny v mnoha klinických studiích.

Management závislosti na opiátech – nezmění se užívání buprenorfinu ve zneužívání?

Pro léčbu závislosti na opiátech a jejich zneužívání byl buprenorfin schválen již v roce 2004, a to ve speciálně vyškolených a certifikovaných centrech. V době schválení panovala na straně úřadů obava, že očekávané široké užívání tohoto přípravku postupně nahradí jeho rozsáhlé zneužívání, a to zejména vysoce rizikovými pacienty, pro které byl původně určen jako léčebný.

Sexuální dysfunkce u mužů závislých na opiátech – komparativní studie heroinu, metadonu a buprenorfinu

Problematika sexuální dysfunkce u mužů závislých na opiátech se stala předmětem studie britských autorů. Jejich cílem bylo porovnat sexuální dysfunkci u mužů závislých na heroinu s těmi, kteří se léčili ze závislosti na opiátech pomocí metadonu nebo buprenorfinu.Všechny novinky