Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

U osob závislých na opioidních analgetikách je přítomnost psychiatrické komorbidity spojena s lepšími výsledky léčby buprenorfinem-naloxonem

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 9.1.2016

U osob závislých na opioidních analgetikách je přítomnost psychiatrické komorbidity spojena s lepšími výsledky léčby buprenorfinem-naloxonem

U pacientů se substituční léčbou závislosti na opioidech hodnotili američtí autoři souvislost mezi přítomností psychiatrické komorbidity a sociodemografickými a klinickými charakteristikami a výsledky léčby. Využili údaje od účastníků randomizované kontrolované studie, která hodnotila délku léčby buprenorfinem-naloxonem a intenzitu konzultací při této substituční léčbě.

Z 653 účastníků studie vstoupilo do druhé fáze 360, kteří byli léčeni buprenorfinem-naloxonem po dobu 2 týdnů. Těchto pacientů se týká popsaná analýza. Polovina z nich (180) měla kromě závislosti na opioidech průvodní psychiatrické onemocnění.

Autoři nezjistili rozdíly v sociodemografických charakteristikách mezi pacienty s psychiatrickým onemocněním a bez této komorbidity. Pouze u žen byla 1,6krát vyšší pravděpodobnost přítomnosti průvodního psychiatrického onemocnění v porovnání s muži. U pacientů s psychiatrickým onemocněním bylo zjištěno větší poškození v několik klinických ukazatelích. Nicméně i přes toto větší postižení dosáhly tyto osoby na konci 12 týdnů substituční léčby lepších výsledků z hlediska užívání opioidů než osoby bez psychiatrické komorbidity.

Tyto výsledky ukazují, že psychiatrická porucha není na překážku při substituční léčbě osob se závislostí na opioidních analgetikách. Naopak může být spojena s jejími lepšími výsledky.

(zza)

Zdroj: Griffin M. L., Dodd D. R., Potter J. S., et al. Baseline characteristics and treatment outcomes in prescription opioid dependent patients with and without co-occurring psychiatric disorder. Am J Drug Alcohol Abuse. 2014 Mar; 40 (2): 157–162.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Substituční léčbu buprenorfinem–naloxonem lze zahájit bez ohledu na typ předchozího preskripčního opioidu

Indukce substituční léčby závislosti na preskripčních opioidech kombinací buprenorfin–naloxon je provázena jen malými obtížemi. Závažnost příznaků z vysazení nesouvisí s dříve užívaným opioidem.

Přehled publikovaných důkazů o účinnosti a bezpečnosti substituční léčby buprenorfinem/naloxonem

Němečtí autoři provedli v roce 2013 analýzu publikovaných údajů o substituční léčbě závislosti na opioidech buprenorfinem/naloxonem s cílem vytvořit oficiální doporučení pro tuto léčbu založené na důkazech.

Fixní limity velikosti dávky nebo úhrady buprenorfinu v substituční léčbě závislosti na opioidech nejsou vhodné

Autoři přehledu vědeckých dat týkajících se klinického účinku buprenorfinu ve vztahu k procentu vázaných µ-opioidních receptorů nedoporučují stanovování fixních limitů dávek této substituční látky pro léčbu závislosti na opioidech ani limitů její úhrady. Důvodem jsou různé individuální dávky potřebné k potlačení abstinenčních příznaků a k dosažení potlačení bažení po nelegálních opioidech, komplexnost studií i problémy spojené s průvodními chorobami u těchto pacientů.Všechny novinky