Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Toxicita nadměrných dávek buprenorfinu u dětí

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 30.11.2009

Toxicita nadměrných dávek buprenorfinu u dětí

O nežádoucích účincích předávkování bupreforfinem u dospělých se ví poměrně mnoho. Daleko méně informací je ale o užití nadměrných dávek tohoto léku dětmi. Toto informační okno se pokusili napravit američtí vědci z University of Maryland School of Pharmacy, kteří svou práci publikovali v odborném medicínském časopise Pediatrics.

Předávkování u dětí

O předávkování dětí buprenorfinem existuje pouze málo ucelených informací. Buprenorfin, který se používá v substituční léčbě závislosti na opiátech a lécích proti bolesti, totiž dětem není rutinně předepisován. Vědci z marylandské univerzity proto provedli výzkum, v němž se pokusili zmapovat četnost a nejčastější nežádoucí účinky požití nadměrných dávek buprenorfinu dětmi.

Studie probíhala jako retrospektivní v období mezi listopadem 2002 a prosincem 2005 a sledovala užití buprenorfinu u dětí mladších šesti let. Pacienti, které nebylo možné dále sledovat nebo kteří požili více látek než jen buprenorfin, byli ze studie vyloučeni. Výsledky byly následující.

Děti po otravě

Kritéria studie splnilo celkem 86 malých pacientů. U 54 dětí, u kterých došlo k otravě, byly klinické příznaky takovéto: u 55 % se projevila ospalost nebo otupělost, u 21 % zvracení, 21 % mělo miózu, 7 % útlum dýchání. Častá byla také podrážděnost, bledost a kóma. Naštěstí ale nedošlo k žádnému úmrtí.

Průměrná doba nástupu nežádoucích účinků po požití byla 64 minut, přičemž nejrychleji se dostavily po 20 minutách a nejpozději po třech hodinách. Doba trvání klinických účinků byla v 11 % případů 2 hodiny, 2 až 8 hodin v 59 % případů, 8 až 24 hodin ve 26 % a více než 24 hodin trvaly příznaky u 4 % pacientů.

Jaká dávka rozhoduje?

U dětí, které užily 2 mg a více buprenorfinu, byla daleko větší pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. Při požití více než 4 mg se nežádoucí účinky projevily u všech malých pacientů. Při požití dávky pod 4 mg se ale u žádného z pacientů nevyvinul život ohrožující stav. Z 22 dětí, kterým byl podáván jako antidotum naloxon, mělo kladnou odpověď na tuto medikaci 15.

Shrnutí studie

Předávkování buprenorfinem je dětmi poměrně dobře snášeno. Závažné poruchy nervového systému či respirační deprese se totiž vyskytla pouze u 7 % případů. Přesto by ale všechny děti, které buprenorfin buď spolkly, nebo vstřebaly po olizování, měly být přijaty alespoň na šestihodinové pozorování. Jako lék ke zvrácení respirační deprese lze použít naloxon.

(kam)

Zdroj: Hayes B. D. et al.: Toxicity of buprenorphine overdoses in children, Pediatrics. 2008 Apr; 121 (4): e782–6.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hodnocení účinnosti odvykacích programů u vězňů

V současnosti se jako nejčastější prostředky k odvykání závislosti na heroinu v britských věznicích používají buprenorfin a metadon. Bohužel zatím nikdy nebyla účinnost těchto léků podávaných ve vězeňském prostředí hodnocena. Tento deficit se pokusili napravit lékaři a vědci z Institutu pro zdravotní vědy v anglickém Leedsu.

Paměť u pacientů závislých na opiátech a léčených substituční terapií

Substituční léčba pacientů závislých na opiátech se ukázala jako poměrně účinná při udržení pacientů v léčbě a omezení zneužívání opiátů k trestné činnosti. Dopad substituční terapie, konkrétně podávání opioidních agonistů na paměť léčených pacientů, zkoumali ve své studii finští vědci.

Dlouho účinkující opioidní agonisté v léčbě závislých na heroinu – proč je nazývat "substitucí"?

K léčbě jedinců závislých na heroinu se používají dlouhodobě působící agonisté opiátových receptorů, zejména metadon a buprenorfin. V mnoha studiích již byla prokázána jejich bezpečnost a efektivita. Od krátkodobě působících opioidních látek (heroin) se odlišují farmakokinetickými vlastnostmi a účinkem na endokrinní a imunitní systém.Všechny novinky