Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Substituční léčbu buprenorfinem–naloxonem lze zahájit bez ohledu na typ předchozího preskripčního opioidu

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 8.1.2016

Substituční léčbu buprenorfinem–naloxonem lze zahájit bez ohledu na typ předchozího preskripčního opioidu

Indukce substituční léčby závislosti na preskripčních opioidech kombinací buprenorfin–naloxon je provázena jen malými obtížemi. Závažnost příznaků z vysazení nesouvisí s dříve užívaným opioidem.

Tyto výsledky přinesla multicentrická randomizovaná klinická studie s dvoufázovou adaptační léčbou. Hodnotila zkušenosti účastníků s indukcí substituční léčby buprenorfinem–naloxonem a faktory spojené s vyšším výskytem abstinenčních příznaků. Autoři vycházeli z hypotézy, že u osob se závislostí na dlouhodobě působících opioidech bude indukce substituční léčby obtížnější.

Zařazeno bylo 69 pacientů, kteří sami uváděli předchozí užívání preskripčního metadonu, ER-oxykodonu, IR-oxykodonu nebo hydrokodonu. Abstinenční příznaky byly hodnoceny po první dávce buprenorfinu–naloxonu pomocí škály Clinical Opiate Withdraval Scale (COWS). Vyšší skóre odpovídá větší závažnosti příznaků z vysazení.

Na rozdíl od hypotézy autorů se závažnost abstinenčních příznaků při indukci substituční léčby nelišila v závislosti na dříve užívaném preskripčním opioidu. Pacienti, u nichž došlo po indukci ke zvýšení skóre COWS, měli před indukcí nižší skóre COWS než pacienti bez zvýšení tohoto skóre (10,09 vs. 12,77, p < 0,001). Prediktorem obtížné indukce substituční léčby nebyly žádné demografické charakteristiky, výskyt deprese ani bolesti v anamnéze.

Autoři této analýzy upozorňují, že závažnost abstinenčních příznaků hodnocená pomocí COWS je významným parametrem, a připomínají, že substituční léčbu buprenorfinem–naloxonem je třeba zahájit až tehdy, když se objeví alespoň středně závažné příznaky z vysazení opioidů.

(zza)

Zdroj: Nielsen S., Hillhouse M., Weiss R. D., et al. The relationship between primary prescription opioid and buprenorphine-naloxone induction outcomes in aprescription opioid dependent sample. Am J Addict. 2014 Jul-Aug; 23 (4): 343–348.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Přehled publikovaných důkazů o účinnosti a bezpečnosti substituční léčby buprenorfinem/naloxonem

Němečtí autoři provedli v roce 2013 analýzu publikovaných údajů o substituční léčbě závislosti na opioidech buprenorfinem/naloxonem s cílem vytvořit oficiální doporučení pro tuto léčbu založené na důkazech.

Fixní limity velikosti dávky nebo úhrady buprenorfinu v substituční léčbě závislosti na opioidech nejsou vhodné

Autoři přehledu vědeckých dat týkajících se klinického účinku buprenorfinu ve vztahu k procentu vázaných µ-opioidních receptorů nedoporučují stanovování fixních limitů dávek této substituční látky pro léčbu závislosti na opioidech ani limitů její úhrady. Důvodem jsou různé individuální dávky potřebné k potlačení abstinenčních příznaků a k dosažení potlačení bažení po nelegálních opioidech, komplexnost studií i problémy spojené s průvodními chorobami u těchto pacientů.

Pacienti setrvávají déle v substituční léčbě závislosti na opioidech, jsou-li léčeni vyššími dávkami

Cílem substituční léčby pacientů se závislostí na opioidech je zlepšení fyzického i duševního zdraví. Kombinace buprenorfin/naloxon představuje vysoce účinnou terapeutickou možnost s příznivým vlivem na kvalitu života a dobrým bezpečnostním profilem. Metaanalýza 21 randomizovaných klinických studií ukázala, že vyšší dávky buprenorfinu (16–32 mg/den) vedou k delšímu setrvání v substituční léčbě.Všechny novinky