Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Rizikové faktory vzniku závislosti na opioidech

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 4.5.2016

Rizikové faktory vzniku závislosti na opioidech

U opioidních analgetik užívaných k léčbě chronické bolesti byl prokázán potenciál vzniku závislosti. Článek amerických autorů uveřejněný v časopisu Pain Medicine se zabývá možnostmi predikce zneužívání opioidů u takto léčených pacientů a rizikovými faktory, jež se s daným typem závislosti pojí.

Abúzus alkoholu představuje jeden z důležitých rizikových faktorů vzniku závislosti na opioidech, a to na základě poznatků o polymorfním abúzu nezřídka pozorovatelném u alkoholiků. Nicméně pozitivní rodinná či osobní anamnéza ve smyslu zneužívání léků na předpis představuje silnější rizikový faktor. Americká studie z roku 1998 prokázala, že zatímco uživatel určité drogy má oproti neuživateli vyšší riziko vzniku závislosti na droze jiné, genetický podíl na vzniku závislosti na heroinu a opioidech je specifický k tomuto typu návykových látek, nikoliv k drogám obecně. Oproti tomu závislost na stimulanciích, sedativech či marihuaně může mít sdílený genetický podklad. Velký podíl genetiky na rozvoji závislosti na opioidech je důvodem, proč je přítomnost nadužívání léků vázaných na předpis v osobní či rodinné anamnéze chápána jako nejvýznamnější rizikový faktor vzniku této závislosti. Dalšími jsou pak co do významnosti abúzus ilegálních drog, teprve poté alkoholu.

Co se týče věku, ukázalo se, že nejrizikovější je pro rozvoj závislosti na opioidech období po dvacátém roce života, přičemž k poklesu rizika dochází s nástupem středního věku.

Zneužívání návykových látek se pojí s řadou psychických chorob. Je všeobecně přijímáno, že dívky, které zažily sexuální zneužívání v preadolescentním období, mají v budoucnu vyšší riziko vzniku závislosti. Sexuální zneužívání může vést ke vzniku posttraumatické stresové poruchy, která je 2−3× častější u žen v porovnání s muži a může být spojena s abúzem návykových látek. Podle některých údajů trpí 30−59 % žen léčených pro drogovou závislost posttraumatickou stresovou poruchou. Další duševní choroby, jež zvyšují riziko vzniku závislosti na opioidech, jsou depresivní porucha, bipolární afektivní porucha, obsedantně-kompulzivní porucha a schizofrenie. Za rizikový faktor se také považuje porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

(veri)

Zdroj: Webster L. R., Webster R. M. Predicting aberrant behaviors in opioid-treated patients: preliminary validation of the Opioid Risk Tool. Pain Med 2005 Nov-Dec; 6 (6): 432−442.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nástroj k předvídání rizikového chování u pacientů léčených opiáty

Článek zveřejněný v časopisu Pain Medicine osvětluje princip nástroje určeného ke stanovení opioidního rizika (ORT). Jedná se o jednoduchý screeningový postup, který lékařům umožňuje identifikovat pacienty, jimž hrozí v souvislosti s léčbou chronické bolesti zneužívání opioidů a závislost na nich.

Závislost jako chronické relabující onemocnění

Drogová závislost je charakterizována nutkavou touhou užít drogu navzdory možným závažným nepříznivým důsledkům. Ačkoliv je aberantní chování související se závislostí tradičně vnímáno jako dobrovolná volba narkomana, nedávné studie prokázaly jeho spojitost s dlouhodobými změnami v mozku, jež mohou vést k narušení sebekontroly. Tuto skutečnost spolu s poznatky o vlivu genetických, environmentálních a vývojových faktorů, jež mohou hrát při vzniku závislosti nemalou roli, je třeba zohlednit v přístupech k prevenci i léčbě závislosti.

Léčba bolesti opioidy a rizika závislosti

Jsou pacienti léčení pro chronickou nenádorovou bolest opioidy závislí a kde je vlastně hranice, jestliže pacienti splňují některá kritéria diagnózy závislosti (např. zvýšená tolerance a odvykací stav)?Všechny novinky