Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Randomizovaná studie účinnosti a nákladové efektivity sledovaného versus nesledovaného podávání buprenorfin-naloxonu u heroinové závislosti

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 6.8.2010

Randomizovaná studie účinnosti a nákladové efektivity sledovaného versus nesledovaného podávání buprenorfin-naloxonu u heroinové závislosti

Popisovaná randomizovaná kontrolovaná studie si klade za cíl porovnat účinnost a provést analýzu nákladové efektivity sledovaného a nesledovaného dávkování buprenorfinu a naloxonu v substituční terapii pacientů závislých na heroinu.

Klinické hodnocení se uskutečnilo v ambulantních a specializovaných zařízeních na léčbu závislosti v Austrálii. Celkově 119 subjektů, uživatelů heroinu vyžadujících udržovací substituční léčbu, bylo randomizováno do dávkami kontrolované (n = 61) a nekontrolované skupiny (n = 58) léčené buprenorfinem v kombinaci s naloxonem po dobu 3 měsíců. Všichni pacienti byli podrobeni týdenním klinickým kontrolám. Primárním cílem studie bylo porovnat udržení se v substituční léčbě versus zneužívání heroinu po uplynutí 3 měsíců a nákladovou efektivitu substituční léčby (měřenou v AUD).

Celkem 57 % subjektů z nesledované skupiny se po 12 týdnech udrželo v substituční léčbě oproti nepatrně vyššímu počtu (61 %) ve skupině sledované. "Intention to treat" analýza počtu dnů, během nichž se pacienti vrátili k užívání heroinu v porování s předešlými třemi měsíci, se mezi oběma skupinami lišila jen nevýznamně; 18,5 dne u sledované (95% CI: 21,8–15,3) a 22 dnů (95% CI: 24,3–19,7) u nesledované skupiny. Nákladovost jedné léčebné epizody u nesledované skupiny činila v průměru 1 663 AUD, tedy podstatně méně než u skupiny sledované (2 138 AUD).

Udržení se v substituční léčbě oproti dalšímu zneužívání heroinu se mezi oběma skupinami statisticky nelišilo. Účast na sledovaném podávání buprenorfinu-naloxonu neměla vliv na zhoršení compliance se substituční léčbou. Ze studie vyplývá, že pravidelný klinický dohled nad substituční léčbou, avšak bez kontroly dávkování je významně levnější.

(Thom)

Zdroj: Bell J., Shanahan M. et al: A randomized trial of effectiveness and cost-effectiveness of observed versus unobserved administration of buprenorphine-naloxone for heroin dependence. Addiction. 2007 Dec; 102 (12): 1899–907. Publikováno online 03-09-2007.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Placenta jako alternativní biologický materiál pro detekci buprenorfinu?

Buprenorfin byl pro terapii opiátové závislosti již oficiálně schválen. V současné době je však v popředí zájmu jeho použití u těhotných žen.

Optimalizace výhod podávání nesledovaných dávek stabilním pacientům s udržovací léčbou ze závislosti na opiátech: folow-up randomizované studie

Poté, co byl v Austrálii registrován kombinovaný lék buprenorfin–naloxon, byla v některých oblastech Austrálie povolena léčba tímto preparátem u stabilních na opiátech závislých pacientů.

Buprenorfin a metadon – srovnání

Popisovaná studie je předběžným výzkumem ke zjištění účinnosti buprenorfinu a metadonu při detoxifikační léčbě po zneužívání opiátů. Vzorek se skládal ze 123 uživatelů, kteří byli závislí pouze na opiátech nebo kteří byli závislí současně na opiátech a na benzodiazepinech.Všechny novinky