Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Prediktory úspěšnosti léčby závislosti na preskribovaných opiátech buprenorfinem/naloxonem

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 22.3.2013

Prediktory úspěšnosti léčby závislosti na preskribovaných opiátech buprenorfinem/naloxonem

Hlavní pozornost výzkumu v oblasti léčby závislosti na opiátech je zaměřena především na aspekty terapie závislosti na heroinu. V posledních letech však dochází k podstatnému nárůstu incidence závislosti na opiátech na lékařský předpis. Ačkoli je známo, že tato skupina závislých obecně vykazuje znaky potenciálně usnadňující terapii (kratší doba užívání opiátů, příznivější socioekonomický profil apod.), existuje jen velmi málo studií, které by se systematicky věnovaly charakterizaci faktorů přispívajících k úspěšné léčbě.

Proto byla nedávno uskutečněna sekundární analýza studie Prescription Opioid Addiction Treatment Study (POATS). Její autoři se pokusili u 360 pacientů se závislostí na opiátech na lékařský předpis stanovit faktory a charakteristiky predisponující k úspěšné léčbě dvanáctitýdenní terapií buprenorfinem/naloxonem. Na konci studie 49,2 % (n = 177) pacientů úspěšně abstinovalo.

Z analýzy vyplynulo, že k signifikantním prediktorům úspěšnosti léčby patřil ze sociodemografických parametrů pouze vyšší věk (nikoli pohlaví, etnicita, zaměstnání, vzdělání či manželský stav). Mezi další prediktory patřila diagnóza depresivní poruchy v průběhu života, perorální užívání opiátů a žádná předchozí substituční léčba. Výsledky této studie budou moci podle jejích autorů položit základ pro efektivnější a cílenější terapeutické postupy u specifické skupiny závislých na preskribovaných opiátech.

(onse)

Zdroj: Dreifuss J. A., Griffin M. L., Frost K., Fitzmaurice G. M., Potter J. S., Fiellin D. A., Selzer J., Hatch-Maillette M., Sonne S. C., Weiss R. D. Patient characteristics associated with buprenorphine/naloxone treatment outcome for prescription opioid dependence: Results from a multisite study. Drug Alcohol Depend. 2013 Jan 18; doi: pii: S0376-8716(12)00486-3. 10.1016/j.drugalcdep.2012.12.010. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Klinická praxe substituční léčby buprenorfinem u osob závislých na opioidech potvrzuje výsledky studií

Při podávání buprenorfinu jako substituční léčby u osob závislých na opioidech v reálných podmínkách byl zjištěn podobný podíl osob, které dodržují substituční léčbu po 6 a 12 měsících, jako v klinických studiích.

Substituční léčba buprenorfinem-naloxonem je účinná a bezpečná i v reálné praxi

Neintervenční dvanáctiměsíční studie potvrdila účinnost a bezpečnost substituční léčby buprenorfinem-naloxonem u pacientů závislých na opioidech v podmínkách reálné praxe.

Substituční léčba při odvykání závislosti na opioidech zvyšuje úspěch terapie chronické hepatitidy C

Substituční léčba by mohla být vhodným rámcem pro léčbu chronické hepatitidy C (CHC) u pacientů závislých na injekčním podávání opioidů.Všechny novinky