Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Opioidy v léčbě nenádorové bolesti a prevence rozvoje závislosti

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 5.1.2018

Opioidy v léčbě nenádorové bolesti a prevence rozvoje závislosti

Rozšíření preskripce opioidů pro léčbu nenádorové bolesti pomohlo zmírnit utrpení pacientů a zvýšit kvalitu jejich života. Vzhledem k závislostnímu potenciálu opioidů a predispozicím některých pacientů však může v určitých případech dojít k rozvoji patologické závislosti. Znalost možných rizik a metod jejich evaluace umožňuje lékařům racionální využití opioidů s minimalizací rizika rozvoje závislosti.

„Opioidová krize“ a strategie jejího zvládnutí

V 90. letech 20. století se začala prosazovat intenzivní snaha zviditelnit bolest a věnovat větší pozornost jejímu managementu. Zneužívání opioidů komunitou uživatelů drog, ale také rozvoj závislosti u některých pacientů, kterým byly opioidy lékařem původně předepsány pro léčbu bolesti, zapříčinily ve Spojených státech amerických mezi lety 2000 a 2014 čtyřnásobný vzestup počtu případů předávkování opioidy. Snaha o zvládnutí této „opioidové krize“ vedla k implementaci edukačních programů pro lékaře a pacienty a regulaci předepisování opioidů. Cílem těchto intervencí je maximalizace terapeutického přínosu opioidů v léčbě bolesti za současné minimalizace rozvoje závislosti.

Varovná znamení možné závislosti

Při předepisování opioidů je nutná pečlivá anamnéza se zaměřením na potenciální varovná znamení zvýšeného rizika závislosti (tzv. red flags). Mezi ně patří abúzus alkoholu, marihuany nebo předávkování léky. Varovným signálem může být snaha nechat si předepsat kontrolované látky od několika lékařů současně, získat kontrolované látky od příbuzných, kterým byly tyto látky rovněž preskribovány, používání excesivních dávek nebo lékových kombinací. Zvýšený zájem by měl být věnován pacientům mladším 35 let, zejména pokud se u nich vyskytují další varovné signály. Pozornost by měla vzbudit rovněž žádost o předepsání dalších balení léků z důvodu ztráty nebo odcizení již předepsané dávky.

Opioidní léčba u uživatelů drog a postup v případě zjištění abúzu či závislosti

Pro monitorování léčby, zejména při podezření na zneužívání opioidů nebo v případě medicínsky odůvodněné opioidní terapie uživatelů drog, jsou vhodná náhodná orientační vyšetření moči na přítomnost drog.

Pokud dojde ke zjištění abúzu opioidů, je nutné postupovat individuálně podle konkrétní situace pacienta a způsobu zneužívání. V případě rozvoje závislosti je vhodné konzultovat situaci s adiktologem nebo odeslat pacienta do adiktologické ambulance. Detailní popis řešení závislosti na opioidech snižováním dávek a případně substituční léčbou buprenorfinem v kombinaci s naloxonem je mimo rámec tohoto sdělení.

Závěr

Opioidní léčba vyžaduje zodpovědný a informovaný přístup lékaře. Zásadní jsou screening a edukace pacientů s ohledem na možné riziko rozvoje závislosti. V případě rozeznané závislosti je doporučován nehodnoticí přístup k závislosti jako k chronickému zdravotnímu problému, který vyžaduje léčbu, nikoliv jako k selhání pacienta nebo předepisujícího lékaře.

(alz)

Zdroj: Munzing T. Physician guide to appropriate opioid prescribing for noncancer pain. Perm J 2017; 21: 16−169, doi: 10.7812/TPP/16-169.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ochota drogově závislých hradit si substituční terapii – průřezový průzkum

Substituční terapie patří k efektivním způsobům léčby závislosti na opiátech a výrazně redukuje negativní zdravotní i společenské dopady závislosti. Průzkum provedený mezi drogově závislými na Ukrajině hodnotil ochotu finančně se podílet na substituční léčbě.

Míra retence a prediktory udržovací léčby buprenorfinem u mladých dospělých závislých na opiátech

V centru léčby drogových závislostí v severní části Indie proběhla retrospektivní kohortová studie, která zjišťovala míru retence v udržovací léčbě buprenorfinem mezi mladými dospělými v jejich přirozeném sociálním prostředí. Dalším cílem bylo posoudit faktory důležité pro vytrvání v léčbě.

Zahájení užívání opioidů v časném věku zvyšuje riziko komorbidit

Cílem prezentované studie kanadských autorů bylo objasnění vztahu mezi věkem při začátku užívání opioidů a přítomností komorbidit. Pochopení tohoto vztahu může ukázat lékařům důležité prognostické faktory, díky nimž je možné identifikovat vysoce rizikové jedince. Identifikace těchto jedinců může napomoci k jejich důkladnějšímu sledování, nabídce intenzivnějších léčebných strategií a preventivním opatřením snižujícím rizika rozvoje onemocnění a/nebo jeho progresi.Všechny novinky