Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Opiáty indukovaná hyperalgezie – klinické důsledky

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 28.10.2010

Opiáty indukovaná hyperalgezie – klinické důsledky

Opiáty i jejich deriváty jsou už dlouho dobu používány jako jedny z léků poslední volby k tišení bolesti. Pravidelně se tak používají například na tlumení nádorových nebo jiných chronických bolestí. Jak bylo potvrzeno v několika studiích, podávání opiátů je v přiměřených dávkách bezpečné a nenavozuje riziko vzniku závislosti. Studie S. M. Silvermana z floridského pracoviště Comprehensive Pain Medicine v Pompano Beach však naznačila, že u některých pacientů se může podávání opiátů vyvinout až v opiáty indukovanou hyperalgezii.

Opiáty indukovaná hyperalgezie

Ačkoliv se dlouhá léta tradovala bezpečnost používání opiátů k tlumení bolestí, v posledních letech jsou opiáty při léčbě bolesti stále více zneužívány. To má za následek nejen vznik opiátové tolerance, a tím pádem i potřebu větší dávky, ale dokonce i vznik takzvané opiáty indukované hyperalgezie (OIH). Ta se v poslední době stále více objevuje u lidí, kteří užívají opiáty nebo jejich deriváty v léčbě chronické bolesti. Souhrnnou zprávu o tomto fenoménu podal americký lékař S. M. Silverman v odborném medicínském periodiku Pain physician.

Opiáty indukovaná hyperalgezie se dokonce stala uznanou komplikací opioidní terapie. Jak se podařilo zjistit, OIH je proces poměrně příbuzný vzniku tolerance na opiáty, nicméně částečně odlišný. Za hlavního aktéra, který OIH způsobuje, se považuje N-methyl-D-aspartát (NMDA). Ten však není jediným faktorem, který opiáty indukovanou hyperalgezii způsobuje. Mezi další faktory patří například inhibice glutamátového transportního systému, vápníkem regulovaná intracelulární proteinkináza C nebo například NMDA zprostředkovaná apoptóza buněk zadních rohů míšních. Co to však znamená pro klinickou praxi?

Změna je naděje

Nadějí jak odstranit tento nežádoucí účinek opiátové terapie je například snížení podávaných dávek opiátů, přísnější kontrola podávání nebo použití nových opioidů, které budou antagonisty specifických NMDA receptorů. Jako velmi jednoduché a přitom i účinné řešení se také jeví používání buprenorfinu, který má účinky srovnatelné s jinými opiáty, a přitom u něj nevzniká závislost v takové míře. Diskutuje se zejména jeho sublingvální podávání. Další odpovědi ohledně účinnosti těchto opatření ale přinesou až následující studie.

(kam)

Zdroj: Silverman SM. Opioid induced hyperalgesia: clinical implications for the pain practitioner. Pain Physician 2009(May-Jun);12(3):679-684

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Buprenorfin – bezpečnější volba pro novorozence

Na 58. ročníku klinického kongresu Společnosti amerických porodníků a gynekologů v květnu 2010 byly prezentovány zajímavé výsledky studie bezpečnosti a účinnosti buprenorfinu a metadonu pro novorozence v léčbě opiátové závislosti těhotných.

Randomizovaná studie účinnosti a nákladové efektivity sledovaného versus nesledovaného podávání buprenorfin-naloxonu u heroinové závislosti

Popisovaná randomizovaná kontrolovaná studie si klade za cíl porovnat účinnost a provést analýzu nákladové efektivity sledovaného a nesledovaného dávkování buprenorfinu a naloxonu v substituční terapii pacientů závislých na heroinu.

Placenta jako alternativní biologický materiál pro detekci buprenorfinu?

Buprenorfin byl pro terapii opiátové závislosti již oficiálně schválen. V současné době je však v popředí zájmu jeho použití u těhotných žen.Všechny novinky