Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Léčba závislosti na opiátech s podáváním buprenorfinu-naloxonu nebo metadonu v době nové lékové politiky ve Spojeném království

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 19.8.2012

Léčba závislosti na opiátech s podáváním buprenorfinu-naloxonu nebo metadonu v době nové lékové politiky ve Spojeném království

V souladu se změnou politiky léčby drogové závislosti, která v posledních 5 letech probíhá ve Spojeném království a znamená přesun od pouhého zdůrazňování nutnosti abstinence směrem k maximální nabídce možností pro odvykání, ukázalo porovnání účinnosti metadonu a buprenorfinu předepsaných pro léčbu závislosti na opiátech vysokou účinnost tohoto postupu při dosažení abstinence osob závislých na heroinu.

Ve Spojeném království je předepisování narkotik v indikaci léčby drogové závislosti považováno za klíčový bod na cestě k dosažení abstinence. V červnu 2012 byly publikovány výsledky porovnání účinnosti dvou nejvíce předepisovaných substitučních léků při léčbě závislosti na opiátech – methadon-hydrochloridu (v perorálním roztoku) a buprenorfin-naloxonu (v sublingválních tabletách). Do studie bylo zahrnuto 34 osob závislých na heroinu, cílem jejichž léčby bylo snížit počet dní užívání drogy, a 37 osob, které již dosáhly krátkodobé abstinence, s cílem prevence relapsu pravidelného užívání heroinu. Před zařazením do studie užívali všichni účastníci po dobu 6 měsíců předepsaný metadon nebo Suboxone a v léčbě pokračovali 8 měsíců v rámci studie.

Po úpravě na řadu kovariant prokázala obě předepsaná narkotika vysokou účinnost při snížení počtu dnů užívání heroinu mezi 90. dnem před zařazením do studie a 8. měsícem dalšího sledování, přičemž u buprenorfin-naloxonu bylo toto snížení podstatně větší. Navíc byla u obou léků zjištěna vysoká a srovnatelná účinnost při prevenci relapsů pravidelného užívání heroinu u osob, které před zařazením do studie dosáhly krátkodobé 90denní abstinence. Abstinenci během 8 měsíců sledování dodrželo 91,9 % těchto osob (34 z 37).

Přestože se jednalo o malé nerandomizované porovnání, jsou zjištěné výsledky velmi slibné, a i když je bude nutné ověřit ve větší randomizované studii, ukazují směr, kterým by se měla ubírat strategie léčby závislosti na opiátech.

(zza)

Zdroj: McKeganey N., Russell C., Cockayne L. Medically assisted recovery from opiate dependence within the context of the UK drug strategy: Methadone and Suboxone (buprenorphine-naloxone) patients compared. J Subst Abuse Treat. 2012 Jun 15. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Faktory ovlivňující setrvání v léčbě u mladistvých závislých na opiátech

Mezi mladistvými závislými na opiátech, kteří se podrobí léčbě spojené s medikací buprenorfinem/naloxonem, je značné procento těch, kteří léčbu předčasně přeruší.

Substituční léčba snižuje pravděpodobnost HIV infekce

Perorální substituční léčba u uživatelů opiátů snižuje rizikové chování spojené s užíváním drog s vysokým rizikem přenosu HIV, ale má již menší efekt na rizika spojená se sexuálním životem.

Nový dotazník BUDAVA pro určení adekvátní dávky substituční léčby při závislosti na opiátech

Předběžné výsledky potvrdily použitelnost nového dotazníku BUDAVA pro identifikaci pacientů, u nichž je nutné upravit dávku buprenorfinu-naloxonu u substituční léčby závislosti na heroinu.Všechny novinky