Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Kombinace buprenorfin/naloxon v léčbě opiátové závislosti v průběhu těhotenství

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 9.9.2016

Kombinace buprenorfin/naloxon v léčbě opiátové závislosti v průběhu těhotenství

V kanadské observační studii byl zkoumán efekt kombinovaného preparátu buprenorfin/naloxon při užívání v těhotenství. Autoři dospěli k závěru, že tento lék lze s úspěchem použít právě v substituční léčbě drogově závislých těhotných žen.

Opiáty v těhotenství 

Závislost na opiátech v těhotenství s sebou přináší rizika pro matku i pro dítě. Obávaný je rozvoj neonatálního abstinenčního syndromu (NAS), což je komplex příznaků zasahujících vegetativní, nervový, respirační a gastrointestinální sytém. Dalšími komplikacemi mohou být mrtvorozenost, předčasný porod nebo nižší porodní váha daná malnutricí těhotné a placentární insuficiencí.

Pro ženy, které v průběhu gravidity nedokážou samy skoncovat se závislostí, je přínosnější odvykací substituční program. Jeho principem je podání náhradní látky jiným než nitrožilním způsobem a v množství tak malém, aby nedošlo k rozvoji abstinenčních příznaků. Používanými substitučními preparáty jsou většinou metadon nebo buprenorfin, případně výhodnější fixní kombinace buprenorfin/naloxon.

Výhody kombinace buprenorfin/naloxon

V kanadském regionu Severozápadní Ontario je závislost na opiátech přímo epidemická. V podpůrném odvykacím programu se zde k substituční léčbě často používá i buprenorfin/naloxon. Tento sublingválně podávaný lék je oblíbený pro svůj bezpečnostní profil a účinnost. Preparát je zařazen do skupiny C dle FDA (potenciální přínos převažuje případná rizika).

Průběh a výsledky studie

Do retrospektivní studie bylo zařazeno 30 případů žen, které v těhotenství tento preparát užívaly, dalších 134 žen exponovaných v těhotenství jiným opioidům a 476 žen, jež v průběhu těhotenství nebyly vystaveny opiátové zátěži.

Ve skupině pacientek užívajících substituční terapii byla porodní váha novorozenců signifikantně vyšší než u závislých žen, jejichž děti trpěly častěji intrauterinní růstovou retardací. Dále z recentních dat vyplývá, že při terapii buprenorfinem/naloxonem je nižší výskyt a mírnější průběh NAS než při substituci metadonem. Další sledované parametry, jako gestační věk při narození, mrtvorozenost, Apgar skóre a mateřské komplikace, byly ve sledovaných skupinách shodné s kontrolní kohortou.

Závěr

Odvykací substituční terapie buprenorfinem/naloxonem je v těhotenství bezpečná (nebyl shledán embryotoxický či teratogenní efekt), vede ke snížení výskytu a závažnosti neonatálního abstinenčního syndromu a normalizaci porodní váhy novorozenců. Z dalších benefitů je třeba uvést zejména lepší sledování a vedení těhotné a lepší motivaci ke skončení užívání nelegálních narkotik. Dojde-li k otěhotnění v průběhu odvykací léčby, žena nemusí být převedena na jiný preparát.

(paute)

Zdroj: Dooley J., Gerber-Finn L., Antone I. et al. Buprenorphine-naloxone use in pregnancy for treatment of opioid dependence: retrospective cohort study of 30 patients. Canadian Fam Phys 2016; 62 (4): e194−e200.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Bezpečnost substituční terapie závislosti na opioidech u gravidních žen

Prevalence závislosti na opioidech u těhotných žen podobně jako v celé populaci ve Spojených státech amerických od roku 2000 výrazně narůstá. V letech 1998–2011 se více než zdvojnásobila, a to až na 4/1000 porodů. Vzrůstá počet gravidních, které zneužívají opioidy vázané na lékařský předpis, stejně jako nelegální opiátové drogy. Otázkou bezpečnosti substituční terapie tohoto typu závislosti pro těhotnou, plod a dítě se zabývala metaanalýza amerických autorů zveřejněná letos na jaře v časopisu Addiction.

Substituční terapie − německé neoblíbené dítě

Následující článek shrnuje postřehy zvaného hosta letošní AT konference Dr. med. Stephana Walchera, který zde 4. května 2016 vystoupil s přednáškou s originálním názvem „Substitution Therapy − Germany’s disliked child“ (Substituční terapie − německé neoblíbené dítě).

Substituční terapie je šetrnou metodou léčby závislosti na opioidech

Závislost na opioidech je v dnešní době léčena jako duševní porucha pomocí tzv. substituční léčby, kdy je opiát neznámé síly a čistoty nahrazen opioidem se známými farmakologickými vlastnostmi a je aplikován pod lékařským dohledem. Jednak je možné substituovat dlouhodobě, jednak lze tímto způsobem léčit abstinenční příznaky, kdy jsou dávky opioidu postupně snižovány, až dojde k jeho vysazení.Všechny novinky