Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Každý pátý ukrajinský vězeň je HIV pozitivní

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 2.1.2015

Každý pátý ukrajinský vězeň je HIV pozitivní

Průzkum provedený na Ukrajině ukázal, že 19 % vězňů, kteří měli být brzy propuštěni z vězení, mělo pozitivní výsledek testu na HIV, přičemž polovina z nich o své HIV pozitivitě nevěděla. Užívání injekčních drog bylo jedním z faktorů, které pozitivně korelovaly s HIV pozitivitou. Výsledky této studie ukazují na urgentní potřebu rutinního testování vězňů na HIV a zvýšení dostupnosti substituční léčby závislosti na opioidech a antiretrovirové léčby ve věznicích.

Jednalo se o národní průzkum provedený vědci z USA, v rámci kterého byla mezi červnem a listopadem 2011 testována séra vězňů ze 13 ukrajinských věznic krátce před propuštěním. Ze 402 testovaných byla u 78 (19,4 %) zjištěna séropozitivita na HIV a 38 (50,7 %) z nich o nákaze virem HIV nevědělo. S infekcí HIV nezávisle korelovalo injekční užívání drog, ženské pohlaví, předchozí pobyt ve vězení a původ z jižní Ukrajiny. Vězni, kteří o své HIV pozitivitě věděli, uváděli významně častěji rizikové chování v sexuální oblasti a při užívání drog než vězni, kteří o svém stavu nevěděli.

Tato studie ukázala, že minimálně ve východní Evropě je třeba testovat vězně na HIV rutinně, nikoliv jen podle předpokládaného rizika a rozšířit možnosti substituční léčby a antiretrovirové léčby ve věznicích. To je cesta, jak snížit riziko šíření infekce HIV mezi vězni a po jejich propuštění i dále.

(zza)

Zdroj: Azbel L., Wickersham J. A., Grishaev Y., et al. Correlates of HIV infection and being unaware of HIV status among soon-to-be-released Ukrainian prisoners. J Int AIDS Soc. 2014 Sep 10; 17: 19005. doi: 10.7448/IAS.17.1.19005. eCollection 2014.

 

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Užívání injekčních drog a sdílení jehel je u HIV pozitivních vězňů kriticky vysoké

Průzkum provedený na nedávno propuštěných HIV pozitivních ukrajinských vězních ukázal vysokou míru užívání injekčních drog ve vězení a rozsáhlé sdílení injekčního vybavení. To poukazuje na potřebu postupů zahrnujících substituční léčbu a program výměny jehel ve věznicích.

Skupinová léčba buprenorfinem/naloxonem může zlepšit dodržování substituční léčby závislosti na opioidech

Předepisování buprenorfinu/naloxonu ve skupině vedlo k většímu podílu pacientů setrvávajících v léčbě po jednom roce, než když byla tato substituční léčba závislosti na opioidech předepisována individuálně. Ukázala to právě publikovaná retrospektivní studie u amerických válečných veteránů, která hodnotila výsledky nově zavedené formy skupinové substituční léčby.

Kombinace buprenorfinu s naloxonem v substituční léčbě těhotných žen závislých na opioidech nevedla k významným nežádoucím účinkům pro matku ani plod

Retrospektivní přezkoumání 10 případů žen závislých na opioidech, které v těhotenství užívaly substituční léčbu buprenorfinem + naloxonem, neukázalo žádné významné nežádoucí důsledky tohoto postupu pro matku ani pro plod. Porovnání těchto případů s údaji ze 7 předchozích publikovaných studií nezjistilo rozdíl ve výsledcích u matky ani plodu při podávání kombinace buprenorfinu + naloxonu oproti samotnému buprenorfinu nebo metadonu.Všechny novinky