Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Fixní limity velikosti dávky nebo úhrady buprenorfinu v substituční léčbě závislosti na opioidech nejsou vhodné

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 29.10.2015

Fixní limity velikosti dávky nebo úhrady buprenorfinu v substituční léčbě závislosti na opioidech nejsou vhodné

Autoři přehledu vědeckých dat týkajících se klinického účinku buprenorfinu ve vztahu k procentu vázaných µ-opioidních receptorů nedoporučují stanovování fixních limitů dávek této substituční látky pro léčbu závislosti na opioidech ani limitů její úhrady. Důvodem jsou různé individuální dávky potřebné k potlačení abstinenčních příznaků a k dosažení potlačení bažení po nelegálních opioidech, komplexnost studií i problémy spojené s průvodními chorobami u těchto pacientů.

Sublingvální forma buprenorfinu a jeho kombinace s naloxonem má dobře popsaný farmakokinetický a farmakodynamický profil a prokázala účinnost a bezpečnost v substituční léčbě závislosti na opioidech. S rozšiřujícím se klinickým využíváním této léčby se objevila otázka, jaké procento µ-opioidních receptorů (µOP) je nutné pomocí tohoto přípravku vázat, aby bylo dosaženo klinického účinku. Někteří lékaři se obávají, že jsou žádoucí dávky vyšší, než jaké jsou potřebné pro prevenci abstinenčních příznaků, a kontrolní úřady uvažují o omezení úhrady některých dávek buprenorfinu.

Přehled vědeckých dat ukázal, že k potlačení abstinenčních příznaků je nutná ≤ 50% dostupnost volných µ-OP, což vyžaduje vrcholovou plazmatickou koncentraci buprenorfinu ≥ 1 ng/ml. U většiny pacientů to znamená celkovou denní dávku buprenorfinu 4 mg. Pro dosažení efektu potlačení bažení po nelegálních opioidech nebo jejich souběžné užívání je nutná < 20% dostupnost volných µOP, což vyžaduje vrcholovou plazmatickou koncentraci buprenorfinu ≥ 3 ng/ml. U většiny pacientů je k dosažení této hladiny nutná denní dávka buprenorfinu > 16 mg.

Tato práce byla publikována v listopadu 2014 a z jejích závěrů vyplývá, že stanovení limitů velikosti dávky buprenorfinu nebo jeho úhrady v substituční léčbě závislosti na opioidech by nebylo přínosem.

(zza)

Zdroj: Greenwald M. K., Comer S. D., Fiellin D. A., et al. Buprenorphine maintenance and mu-opioid receptor availability in the treatment of opioid use disorder:implications for clinical use and policy. 2014 Nov 1; 144: 1–11.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pacienti setrvávají déle v substituční léčbě závislosti na opioidech, jsou-li léčeni vyššími dávkami

Cílem substituční léčby pacientů se závislostí na opioidech je zlepšení fyzického i duševního zdraví. Kombinace buprenorfin/naloxon představuje vysoce účinnou terapeutickou možnost s příznivým vlivem na kvalitu života a dobrým bezpečnostním profilem. Metaanalýza 21 randomizovaných klinických studií ukázala, že vyšší dávky buprenorfinu (16–32 mg/den) vedou k delšímu setrvání v substituční léčbě.

Buprenorfin/naloxon je vhodným přípravkem pro léčbu závislosti na preskripčních opioidech

Údaje z mnoha zemí ukazují stoupající počty preskripcí opioidních analgetik. Tyto léky jsou předepisovány v léčbě chronické bolesti a řada pacientů je užívá několik měsíců až let. Mnoho pacientů přitom nebylo na začátku léčby poučeno o možných důsledcích této léčby, které zahrnují vytvoření závislosti, metabolické změny včetně osteoporózy, hypogonadismu u mužů a amenorey u žen.

Buprenorfin/naloxon je přínosem u pacientů se závislostí na preskripčních opioidech

Uvádíme výsledky dvou studií, které hodnotily účinnost udržovací léčby buprenorfinem/naloxonem u pacientů se závislostí na preskripčních opioidech.Všechny novinky