Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Dávkování buprenorfinu a dostupnost µ-opioidních receptorů

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 31.5.2017

Dávkování buprenorfinu a dostupnost µ-opioidních receptorů

Američtí výzkumníci publikovali v časopisu Drug and Alcohol Dependence článek vycházející ze shromážděných dat ohledně BUP indukovaných změn dostupnosti µ-OR a jejich vztahu ke klinické účinnosti.

Úvod

Sublingvální forma buprenorfinu a buprenorfinu/naloxonu (BUP) má optimální farmakokinetický i farmakodynamický profil a je bezpečná a efektivní pro léčbu závislosti na opioidech. Po schválení těchto formulací využití zmíněných látek vzrostlo. Vazba BUP na µ-opioidní receptory (µ-OR) se mění v závislosti na čase a dávce, což ztěžuje nalezení optimálních dávkovacích schémat. Někteří lékaři vyjadřují znepokojení, zda jsou dávky, které jsou vyšší než dávky nutné k potlačení odvykacích příznaků, opodstatněné. Stejně tak některé zdravotní programy uvažují o omezení úhrad některých vyšších dávkovacích režimů.

Klinické účinky a dostupnost µ-OR

Experimentálně lze pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) sledovat dynamiku µ-OR specifického radioligandu (11C-karfentanilu), což umožňuje nepřímo měřit aktuální obsazení µ-OR endogenními a exogenními ligandy. Parametr dostupnosti µ-OR (receptor availability) vyjadřuje množství volných µ-OR a její redukce/nárůst pak nepřímo vyjadřuje nárůst/pokles obsazení µ-OR.

Předpokládá se, že odvykací příznaky se potlačí při dostupnosti µ-OR ≤ 50 % spojené s koncentrací BUP ≥ 1 ng/ml. Pro většinu pacientů vystačí dávka 4 mg BUP na den, případně ji – preventivně proti nežádoucím výkyvům hladiny – lze rozdělit do více menších dávek. Potlačení účinku posilujícího bažení po droze (reinforcement) a subjektivního posouzení jejího účinku (subjective drug-effect assessments) odpovídá ≤ 20 % dostupnosti µ-OR a koncentraci ≥ 3 ng/ml, což u většiny jedinců vyžaduje 16 mg BUP 1× denně nebo rozděleně do více dávek. U pacientů, kteří se snaží překonat terapeutickou blokádu BUP prostřednictvím vyšších dávek zneužívaných opioidů, jsou nutné ještě větší dávky BUP (autoři jsou nakloněni denním dávkám až 24−32 mg BUP), aby bylo dosaženo dostupnosti µ-OR < 10 %.

Implikace pro praxi

Stejně jako u všech ostatních opiátových léků existují legitimní obavy ze zneužívání BUP při předepsání vyšších denních dávek, zejména u pacientů s aktivním zneužíváním opioidů. Tato rizika musejí být zvážena proti možným přínosům léčby vyššími dávkami BUP. Jednou z možných strategií je zahájit dávkování s cílem potlačit odvykací příznaky a omezit následnou eskalaci dávky u pacientů, kteří prokazatelně pokračují v užívání nelegálních opiátů navzdory potlačení abstinenčních příznaků. Pokud má lékař důvod k obavám ohledně zneužívání, mohou být zavedeny strategie, jako je například kontrolované podání dávky.

Závěr

Přezkoumání zveřejněných vědeckých dat naznačuje, že BUP vyvolává dva klinicky důležité farmakodynamické účinky (potlačení odvykacích příznaků a blokádu bažení a subjektivních účinků), které mají různé požadavky na dostupnost µ-opioidních receptorů.

Primárním cílem farmakoterapie – ať za pomoci agonistů, jako jsou BUP či metadon, nebo antagonistů, jako je naltrexon – je přitom podpořit abstinenci, nikoliv jenom potlačit odvykací příznaky.

Pevně stanovené limity dávek BUP v klinické praxi nebo omezení velikosti dávky hrazené ze zdravotního pojištění jsou neopodstatněné.

(kat)

Zdroj: Greenwald M. K., Comer S. D., Fiellin D. A. Buprenorphine maintenance and mu-opioid receptor availability in the treatment of opioid use disorder: implications for clinical use and policy. Drug Alcohol Depend 2014; 144: 1−11, doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.07.035.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,8/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Optimalizace bezpečnosti a účinnosti léčby buprenorfinem − data ze 32 center

Tým italských autorů sledoval užívání buprenorfinu na 32 pracovištích s cílem identifikovat protokoly dobré praxe, které by pomohly lékařům optimalizovat bezpečnost a účinnost této terapeutické možnosti.

Buprenorfin jako výhodnější volba při léčbě závislosti na opioidech?

Substituční léčba závislosti na heroinu přinesla značné snížení morbidity a mortality uživatelů. V České republice se v této indikaci používá metadon nebo buprenorfin (eventuálně v kombinaci s naloxonem). Autoři níže prezentované studie srovnávali, zda je výhodnější léčba metadonem, nebo stupňovaná strategie léčby, která byla zahajována buprenorfinem, jenž byl v případě potřeby zvýšení dávky nahrazen metadonem.

Význam substituční léčby závislosti na opioidech v USA

Součástí boje proti drogové závislosti je udržovací substituční léčba opiátovými agonisty a antagonisty. Ve Spojených státech amerických je poskytována v rámci tzv. medication-assisted treatment (MAT), která představuje kombinaci lékařské a psychosociální péče. Níže prezentovaná práce shrnuje poznatky o významu tohoto přístupu v USA.Všechny novinky