Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Čerstvě dospělí závislí jedinci hůře spolupracují při substituční léčbě

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 25.8.2014

Čerstvě dospělí závislí jedinci hůře spolupracují při substituční léčbě

Základem substituční terapie u jedinců závislých na opiátech je ochota ke spolupráci. Práce autorů z Harvard Medical School naznačuje, že čerstvě dospělí jedinci při léčbě spolupracují hůře.

Čerstvě dospělí jedinci, tedy dle autorů mladí lidé ve věku 18–25 let, často selhávají v dlouhodobé spolupráci při léčbě opiátové závislosti. V publikované studii se autoři zaměřili na záznamy o léčbě buprenorfinem a porovnávali míru setrvání na léčbě mezi čerstvě dospělými jedinci a staršími dospělými. Celkem měli autoři k dispozici záznamy o léčbě 294 dospělých závislých jedinců, z nichž 24 % bylo ve věku 18–25 let. Tyto záznamy obsahovaly informace o léčbě buprenorfinem, sesterské péči a průběhu intenzivního ambulantního programu následovaného psychosociální podporou (návštěvy v intervalu 1 týdne).

Analýza dat o léčbě ukázala, že ve srovnání se staršími dospělými je u čerstvě dospělých jedinců léčených buprenorfinem nižší pravděpodobnost pokračování v léčbě po 3 měsících léčby (56 % oproti 78 %) a také po roce (17 % oproti 45 %). Čerstvě dospělí lidé také byli častěji pozitivní na zakázané opiátové látky, častěji relabovali nebo přerušili léčbu.

Tato analýza tedy ukázala, že mladí lidé ve věku 18–25 let jsou náchylnější ke zhoršené spolupráci při odvykací substituční terapii. Další studie by mohly odpovědět na to, jaké faktory jsou u této věkové kategorie zvláště asociované se setrváním na léčbě buprenorfinem. Jejich výsledky by mohly pomoci zlepšit léčbu a dlouhodobé výsledky u této skupiny závislých jedinců.

(eza)

Zdroj: Schuman-Olivier Z., et al. Emerging adult age status predicts poor buprenorphine treatment retention. J Usbst Abuse Treat. Publikováno online 20. května2014; doi: 10.1016/j.jsat.2014.04.006.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zahájení léčby buprenorfinem ve vězení – výsledky léčby ve vězení a po propuštění

Buprenorfin má velmi dobré výsledky v léčbě heroinové závislosti. Autoři této americké studie se zaměřili na podávání buprenorfinu drogově závislým vězňům těsně před propuštěním z vězení.

Ženy dodržují substituční léčbu závislosti na opioidech lépe než muži

Retrospektivní porovnání užívání substituční léčby z důvodu závislosti na opioidech u mužů a žen ukázalo, že muži častěji zahajují tuto terapii ve vězení a dodržují ji pouze ve vězení. U žen bylo zjištěno delší dodržování substituční léčby, a to nezávisle na zařízení, kde byla léčba zahájena.

Užitou denní dávku buprenorfinu lze určit podle koncentrace této látky ve vlasech

Nová validovaná metoda umožňuje stanovení buprenorfinu (BUP) a jeho hlavního metabolitu norbuprenorfinu (NBUP) ve vzorku vlasů. Množství BUP i NBUP i jejich poměr ve vlasu koreluje s užitou denní dávkou Subuxonu® v substituční léčbě osob závislých na opioidech.Všechny novinky