Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Buprenorfin při léčbě závislosti na opiátech na předpis

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 15.1.2014

Buprenorfin při léčbě závislosti na opiátech na předpis

Iniciální detoxifikační režim pomocí buprenorfinu (Subutex) pomohl více než polovině jedinců závislých na opiátech na předpis dosáhnout abstinence. Počet abstinujících jedinců se při kontrole 12. týden studie stabilizoval na 50 %.

Účastníci studie

Do studie bylo zahrnuto 70 jedinců ze severoamerického Vermontu užívajících předepsané opiáty v nepřiměřeném množství, kteří měli zájem o krátkodobou akutní detoxifikaci. Užívání opiátů bylo potvrzeno močovým testem. Byli vyloučeni všichni užívající adekvátní dávku předepsaných léků, těhotné a kojící ženy, pacienti s významnými a nestabilními psychiatrickými stavy.

Průběh studie

Všichni účastníci nejprve prošli iniciální dvoutýdenní detoxifikací, kdy byli stabilizováni pomocí buprenorfinu. Dávky byly titrovány tak, aby se co nejvíce zmírnily symptomy z odvykání. Následně proběhlo randomizované rozřazení do skupin léčených buprenorfinem buď 1, 2, nebo 4 týdny. Během této doby dostávali také placebo (označené jako naltrexon). Po skončení úvodní fáze jim byl podáván aktivní naltrexon a placebo (označené jako buprenorfin) k udržení designu dvojitého zaslepení studie. Účastníci chodili na pravidelné kontroly k vyhodnocení odvykacích symptomů a vzorků moči. Součástí byla také individualizovaná behaviorální terapie (2× týdně 60–90 minut).

Celkové zhodnocení

Na konci 5. týdne byla ve skupině léčené 4 týdny prokázaná abstinence u 63 %, zatímco ve skupině léčené 1 nebo 2 týdny pouze u 29 %. Na konci 12. týdne se výsledek ustálil na 50 % u čtyřtýdenní skupiny a méně než 20 % u ostatních skupin.

Ze získaných výsledků se zdá, že určitá část závislých na opiátech na předpis může dobře reagovat na ambulantní léčbu pomocí iniciálního podávání buprenorfinu, udržovacích dávek naltrexonu a behaviorální terapii.

Dle jiných názorů není prodloužená udržovací léčba pomocí opioidních antagonistů (metadon, buprenorfin) vhodná pro všechny. Jedinci s relativně nízkým rizikem relapsu spíše profitují z krátkodobé detoxifikace.

Limitace studie

Bohužel nemohlo být vyhodnoceno přispění individuálních vlastností. Mezi další limity patřily specifické charakteristiky studovaného vzorku, protože většina jedinců byla světlé pleti a v naprosté většině šlo o zneužívání oxycodonu. K potvrzení závěrů tohoto výzkumu bude tedy zapotřebí ještě dalších studií.

(cabi)

Zdroj: Sigmon S. C., Dunn K. E., Saulsgiver K., et al. A Randomized, Double-blind Evaluation of Buprenorphine Taper Duration in Primary Prescription Opioid Abusers. JAMA Psychiatry. 2013; 70 (12): 1347–1354; doi: 10.1001/jamapsychiatry.2013.2216

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Genetické variace v OPRD1 genu a odpověď na léčbu závislosti na opioidech

Farmakologická léčba závislosti na opioidech bohužel není vždy úspěšná. Odpověď se současná věda snaží hledat také pomocí metod genetické diagnostiky.

Ovlivňují klinické charakteristiky pacientů dávku buprenorfinu?

Buprenorfin patří již k zlatému standardu léčby opiátové závislosti. Nicméně určit jeho optimální dávkování není vždy jednoduché a může to být ovlivněno řadou faktorů. Optimalizace dávky by tak mohla zásadním způsobem ovlivnit i výsledky terapie.

Změny exprese miRNA prokazované po smrti v prefrontálním kortexu u alkoholiků

Alkoholismus je významný problém moderní civilizace. Přesto je mechanismus jeho vzniku z velké části neznámý. Současné studie se zabývají mechanismem neuroadaptací, které jsou spojeny se změnami exprese microRNA (miRNA).Všechny novinky