Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Buprenorfin/naloxon je přínosem u pacientů se závislostí na preskripčních opioidech

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 2.9.2015

Buprenorfin/naloxon je přínosem u pacientů se závislostí na preskripčních opioidech

Uvádíme výsledky dvou studií, které hodnotily účinnost udržovací léčby buprenorfinem/naloxonem u pacientů se závislostí na preskripčních opioidech.

Studie z roku 2007 zahrnovala 200 pacientů, u nichž měla být zahájena ambulantní substituční léčba buprenorfinem/naloxonem v primární péči. 124 z nich do té doby užívalo pouze heroin, 47 heroin i preskripční opioidy a 29 pouze preskripční opioidy. Pacienti, kteří užívali pouze preskripční opioidy, vykazovali v porovnání s pacienty užívajícími pouze heroin významně větší pravděpodobnost dokončení substituční léčby (59 % vs. 30 %), delší setrvání v léčbě (21,0 vs. 14,2 týdne) a vyšší procento vzorků moči bez opioidů (56,3 % vs. 39,8 %, všechna p < 0,05). Výsledky u pacientů, kteří užívali heroin i preskripční opioidy, byly mezi výsledky výše popsaných skupin. Autoři došli k závěru, že jedinci závislí na preskripčních opioidech lépe reagují na ambulantní substituční léčbu buprenorfinem/naloxonem než jedinci, kteří užívají heroin.

Studie z roku 2013 se věnovala zneužívání preskripčních opioidů u jedinců s chronickou bolestí. Probíhala po dobu 7 týdnů u 25 hospitalizovaných pacientů, kteří byli převedeni na buprenorfin/naloxon v dávce 2/0,5 mg, 8/2 mg nebo 16/4 mg. Pacienti mohli buď sami užívat perorální oxykodon (v dávce 0, 10, 20, 40 nebo 60 mg), nebo dostali při laboratorním vyšetření finanční hotovost. Primárním sledovaným parametrem byl výběr léku. Výsledky ukázaly významné zmírnění bolesti při léčbě buprenorfinem/naloxonem. Užívání oxykodonu dávali přednost pacienti s nižší dávkou buprenorfinu/naloxonu, s větší bolestí a s více příznaky z vysazení. Tyto výsledky ukazují, že buprenorfin/naloxon je účinný pří zmírnění bolesti a snížení současného užívání oxykodonu u pacientů s chronickou bolestí závislých na preskripčních opioidech.

(zza)

Zdroje: 1. Moore B. A., Fiellin D. A., Barry D. T. Primary care office-based buprenorphine treatment: comparison of heroin and prescription opioid dependent patients. J Gen Intern Med. 2007 Apr; 22 (4): 527–30. 2. Roux P., Sullivan M. A., Cohen J., et al. Buprenorphine/naloxone as a promising therapeutic option for opioid abusing patients with chronic pain: reduction of pain, opioid withdrawal symptoms, and abuse liability of oral oxycodone. Pain. 2013 Aug; 154 (8): 1442–8. Epub 2013 May 7.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba závislosti na opioidních analgetikách u pacientů s chronickou bolestí

Léčba silné chronické bolesti opioidy v sobě skrývá úskalí vzniku závislosti. Jak závislost rozpoznat, jak ji může lékař léčit a kdy je taková léčba úspěšná? Závislost pacienta na opioidech je při léčbě chronické bolesti nežádoucí, ale bohužel poměrně častý vedlejší účinek léčby.

Opioidy: léčba chronické bolesti, nebo cesta k závislosti?

Opioidy jsou dnes již nedílnou součástí terapie léčby silné a intenzivní bolesti. Zodpovědný lékař musí, zejména při léčbě chronické nenádorové bolesti, řešit řadu otázek. Jsou opravdu zapotřebí a jaký je správný postup při jejich preskripci?

Panelová diskuze: užívání opioidů u pacientů s chronickými bolestmi

V rámci sympozia Indivior v červnu 2015 proběhla panelová diskuze, jejíž náplní byl rozbor problémů a otázek při užívání opioidů u chronické bolesti. Jedním z důležitých aspektů léčby opioidy je snaha minimalizovat dávky, které pacient užívá. Léčba by měla začít nízkou dávkou, která se může postupně zvyšovat.Všechny novinky