Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Bezpečnost a účinnost kombinace buprenorfinu a naloxonu u těhotných žen závislých na opioidech

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 3.3.2017

Bezpečnost a účinnost kombinace buprenorfinu a naloxonu u těhotných žen závislých na opioidech

Cílem kanadské observační studie bylo zjistit bezpečnost a účinek kombinace buprenorfin/naloxon, která se používá při léčbě závislosti na opioidech v těhotenství. Tato závislost se rozšířila ve venkovských a odlehlých oblastech kanadského regionu Severozápadní Ontario, kde postihuje až 28−30 % těhotných žen. Substituční terapie metadonem není v této lokalitě dostupná.

Úvod

Buprenorfin lze v Kanadě získat v rámci zvláštního přístupového programu, ale mezi podáním žádosti a doručením léku je dlouhá časová prodleva. Řeší se to tak, že se těhotným ženám začne podávat snadno dostupný buprenorfin/naloxon. Mnohé ženy v důsledku tohoto zpoždění užívaly tuto kombinaci v časném těhotenství až do druhého trimestru, jiné se rozhodly u ní zůstat během celého těhotenství.

Hledisko bezpečnosti

Mezinárodní a národní směrnice doporučují kombinaci buprenorfin/naloxon v době těhotenství vysadit a přejít na buprenorfin, protože se vyskytly obavy z účinku naloxonu na vývoj plodu. Kromě toho má užívání buprenorfinu/naloxonu během těhotenství posoudit lékař. Buprenorfin/naloxon má být používán během těhotenství, pouze pokud potenciální přínos léčby převáží potenciální riziko pro plod.

Dosud se neobjevily zprávy o teratogenitě ani u lidí, ani u zvířat. Bylo však třeba ověřit další parametry bezpečnosti: potratovost, počet živě a mrtvě narozených dětí, počet předčasných porodů, výskyt neonatálního abstinenčního syndromu (NAS) a funkčních deficitů či porodní hmotnost.

Metodika studie

Retrospektivní kohortová studie probíhala od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015. Bylo do ní zařazeno 855 těhotných žen a matek s novorozenci. 62 žen užívalo buprenorfin/naloxon v průběhu těhotenství, 3 ženy během všech tří trimestrů a po porodu. 48 žen užívalo kombinaci před otěhotněním a v prvním trimestru, pak byly převedeny na buprenorfin. U dalších trvala expozice této kombinaci různě dlouhou dobu. 11 žen přešlo na buprenorfin/naloxon během těhotenství. Průměrná délka užívání byla 121,4 ± 75,5 dne, v denní dávce 8,2 ± 5,8 mg, podával se sublingválně.

První kontrolní skupina zahrnovala 618 žen, které v době těhotenství neužívaly opioidy, zatímco 159 žen ze druhé kontrolní skupiny v jejich užívání pokračovalo.

Výsledky

Ve skupině užívající buprenorfin/naloxon se nevyskytlo ani jedno mrtvě narozené dítě, ve skupině bez opioidů se narodilo 5 mrtvých dětí, ve skupině s opioidy jedno. Ve skupině bez opioidů bylo zjištěno 5 vrozených vad, ve skupině s opioidy se nevyskytla žádná, ve skupině s buprenorfinem/naloxonem 2 vrozené vady. Tento počet však nepřesáhl množství běžné v obecné populaci.

Nebyly zjištěny rozdíly v gestačním věku při narození, v Apgar a NAS skóre, počtu císařských řezů, poporodním krvácení, nutnosti hospitalizace nebo přesunu do terciární péče. Léčba buprenorfinem/naloxonem snížila pravděpodobnost užití drog v těhotenství na 0,13 (0,06−0,29) v porovnání se skupinou užívající nedovolené opioidy.

Závěr

Studie prokázala bezpečnost a účinnost léčby opioidní závislosti v těhotenství pomocí kombinace buprenorfin/naloxon. Její výhodou je nižší riziko předávkování a snadnější preskripce než u metadonu. Nedošlo ke zvýšení vrozených vad a potratů. Ženy zařazené do léčebného programu měly děti s vyšší porodní hmotností a užívaly méně často marihuanu než ženy z opioidové skupiny.

(lkt)

Zdroj: Jumah N. A., Edwards C., Balfour-Boehm J. et al. Observational study of the safety of buprenorphine+naloxone in pregnancy in a rural and remote population. BMJ Open 2016 Oct 31; 6 (10): e011774, doi: 10.1136/bmjopen-2016-011774.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Substituční léčba opiátové závislosti v praxi praktických lékařů

Výzkum, který shrnujeme v tomto článku, byl zaměřen na průkaz možnosti a účinnosti provádění inicializace i udržovací terapie buprenorfinem s psychosociální podporou u pacientů v primární péči v podmínkách České republiky.

Srovnání závislých na kodeinu se závislými na silných opioidních analgetikách

Práce uveřejněná v časopisu Drug and Alcohol Review se zabývala rozdíly mezi závislými na kodeinu a na silných opioidních analgetikách, kteří vyhledali léčbu. Poukázala na několik zásadních odlišností mezi oběma skupinami uživatelů legálních opioidů.

Využití buprenorfinu v léčbě kodeinové závislosti

Závislost na kodeinu představuje relativně nový zdravotní problém. Studie zaměřené na léčbu této závislosti doposud nebyly k dispozici. V terapii lze využít buprenorfin, který se osvědčil v substituční léčbě závislosti na heroinu, otázkou však je, jaké by mělo být jeho optimální dávkování.Všechny novinky