Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Vzácná onemocnění v hematologii: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Novinky z literatury: hladiny plazmatické chitotriosidázy jako nástroj k predikci efektu enzymatické substituční terapie?

Specializace: hematologie
Téma: Vzácná onemocnění v hematologii

Vydáno: 15.7.2014

Novinky z literatury: hladiny plazmatické chitotriosidázy jako nástroj k predikci efektu enzymatické substituční terapie?

Typickým nálezem u Gaucherovy choroby jsou vysoké hodnoty některých biomarkerů – tartát rezistentní kyselé fosfatázy ACP, proteinu CCL18 či chitotriosidázy. Chitotriosidáza je protein secernovaný aktivovanými makrofágy. Její plazmatické hladiny bývají u Gaucherovy choroby, zejména neléčené, velmi vysoké. Hladiny chitotriosidázy mohou být poměrně citlivě monitorovány. 

Gaucherova choroba je lysozomální střádavé onemocnění způsobené deficitem enzymu β-glukocerebrosidázy. Tento enzym katalyzuje degradaci lipidových látek, zejména glukosylceramidu. Při snížené aktivitě glukocerebrosidázy dochází ke hromadění glukocerebrosidu v makrofázích, jejichž obraz pak odpovídá tzv. Gaucherovým buňkám, a tyto buňky se hromadí v různých orgánech.

Gaucherova choroba, zejména její chronická nonneuropatická forma, je v současnosti efektivně léčená enzymatickou substituční terapií či substrát redukční terapií. Skupina vědců z Amsterodamu se ve své práci zaměřila na otázku, zda plazmatické hladiny chitotriosidázy mohou fungovat jako prediktivní markery klinického průběhu nonneuropatické formy Gaucherovy choroby u léčených jedinců.

Výsledky studie ukázaly, že pokles hladiny plazmatické chitotriosidázy v průběhu terapie odpovídá úpravám objemů jater a sleziny a také provází zlepšení hladin hemoglobinu či počtu trombocytů či změny struktury kostní dřeně. Dále vědci hodnotili také výskyt pozdních komplikací či zdravotních obtíží, jakými jsou například kostní změny, výskyt mnohočetného myelomu, Parkinsonovy choroby, hepatocelulárního karcinomu či plicní hypertenze. Výskyt těchto komplikací pozitivně koreloval s plazmatickými hladinami chitotriosidázy, jež předcházely zahájení léčby, dále s průměrnými plazmatickými hladinami chitotriosidázy v průběhu 3 let podávání enzymatické substituční terapie či s reziduálními plazmatickými hladinami chitotriosidázy po 2 letech enzymatické substituční terapie.

Autoři tedy shrnují, že hodnoty plazmatické chitotriosidázy jsou užitečným markerem pro sledování pacientů s Gaucherovou chorobou.

(eza)

Zdroj: van Dussen L., et al. Value of plasma chitotriosidase to assess non-neuronopathic Gaucher disease severity and progression in the era of enzyme replacement therapy. J Inherit Metab Dis. – publikováno online 16. května 2014; doi: 10.1007/s10545-014-9711-x.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,8/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Gaucherova choroba – nemoc známá i neznámá

Gaucherova choroba představuje jedno z nejčastěji se vyskytujících lyzosomálních střádavých onemocnění. Tato onemocnění jsou většinou způsobena nedostatečnou aktivitou některé z kyselých hydroláz, jejichž funkcí je štěpení složitých látek, vznikajících například při odbourávání buněčných změn. Nedostatečná aktivita daného enzymu vede k hromadění substrátu nad enzymatickým blokem.

Důsledky narušené funkce lyzosomální β-glukocerebrosidázy

Gaucherova choroba je vzácné onemocnění. Jeho podstatou je deficit lyzosomální hydrolázy glukocerebrosidázy (GBA), která je nezbytná pro degradaci glykosfingolipidů. Porucha funkce GBA vede k hromadění substrátu glukosylceramidu a jeho neacetylované formy glukosylsfingosinu v lyzosomech, zejména buněk retikuloendoteliálního systému.Všechny novinky