Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
On-line publikace
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

REMISE STEROID-REZISTENTNÍ STILLOVY NEMOCI PŘI LÉČBĚ ANAKINROU DOKUMENTOVANÁ FDG-PET/CT VYŠETŘENÍM: KAZUISTIKA

Autoři: Zdeněk Adam1, Jana Skřičková2, Milan Krtička3, Zdeněk Řehák4,5, Renata Koukalová4, Andrea Šprláková6, Marta Krejčí1, Luděk Pour1, Zdenka Adamová7, Eva Pourová8, Zdeněk Král1

Autoři - působiště: 1Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, 2Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, 3Klinika úrazové chirurgie LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, 4Oddělení nukleární medicíny MOÚ, Brno, 5Regionální centrum molekulární onkologie (RECAMO) MOÚ, Brno, 6Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, 7Ordinace pro děti a dorost, Obilní trh, Brno, 8Ordinace praktického lékaře pro dospělé, Pustiměř u Vyškova

Článek: Vnitř Lék 2017; 63(12): 987-997
Kategorie: Kazuistiky
Počet zobrazení článku: 175x

Specializace: interní lékařství endokrinologie diabetologie
uzamčeno uzamčeno

Remission of steroid-resistant Still’s disease treated with anakinra, evidenced by FDG-PET/CT examination: case report

After elimination of infectious causes, neoplastic causes and the systemic autoimmune disease of connective tissue, a patient with high fevers over 39 °C was diagnosed with Still’s disease. High doses of prednisone led to resolution of symptoms, however after reducing the doses of prednisone to 15 mg, high fevers over 39 °C returned, as well as joint pains. The high doses of prednisone led to decompensation of diabetes mellitus even with 4 daily insulin dosages. Therefore it was proceeded to regular subcutaneous administration of anakinra once a day. Anakinra enabled the reduction of prednisone to as much as the currently administered 2.5 mg a day, but it has not so far allowed for removing glucocorticoids from the treatment completely. Activity of the disease is shown by the findings within the FDG-PET/CT examination. At the time of maximum activity of the disease there was distinct lymphadenopathy with pathological accumulation of FDG visible as well as increased accumulation of FDG in the hematopoietic bone marrow. As the disease activity decreased, the size of nodules regressed and FDG accumulation in both the lymphatic nodes and bone marrow declined. FDG-PET/CT is a suitable method for monitoring the activity of Still’s disease.

Key words:
anakinra – Adult-onset Still’s disease


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

U pacienta s vysokými horečkami, přesahujícími 39 °C, byla po vyloučení infekční příčiny, neoplastické příčiny a systémové autoimunitní nemoci pojiva stanovena diagnóza Stillova nemoc. Prednison ve vysokých dávkách vedl k ústupu příznaků, ale po snížení dávky prednisonu na 15 mg se opět vrátily vysoké horečky přesahující 39 °C i kloubní bolesti. Vysoké dávky prednisonu vedly k dekompenzaci diabetes mellitus i při 4 denních aplikacích inzulinu. Proto bylo přistoupeno k pravidelné podkožní aplikaci anakinry 1krát denně. Anakinra umožnila redukci prednisonu až na současných 2,5 mg denně, zatím ale neumožnila glukokortikoidy zcela z léčby vyřadit. Aktivita nemoci se odráží v nálezech při FDG-PET/CT vyšetření. V době maximální aktivity nemoci byla zřetelná výrazná lymfadenopatie s patologickou akumulací FDG a dále zvýšená akumulace FDG v krvetvorné kostní dřeni. Při poklesu aktivity nemoci regredovala velikost uzlin a poklesla akumulace FDG jak v lymfatických uzlinách, tak i v kostní dřeni. FDG-PET/CT je vhodnou metodou ke sledování aktivity Stillovy nemoci.

Klíčová slova:
anakinra – Stillova nemoc dospělých

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 15x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Chronické srdeční selhání

Autor kurzu: MUDr. Markéta Hegarová
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články